Sveriges BNP föll till sist

Publicerad 29 augusti 2023 kl 11.45

Ekonomi. Trots tal om lågkonjunktur och sämre tider växte svensk ekonomi första kvartalet 2023. Men nu är det över. BNP sjönk med 0,8 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet innan, enligt statistik från SCB.

Dela artikeln

Minskningen förklaras framförallt av minskad varuexport och lagerinvesteringar. Trots den svaga kronan går exportindustrin nämligen dåligt.

– BNP tyngdes av nedgångar inom flera komponenter andra kvartalet, såsom en svag nettoexport och minskade lagerinvesteringar. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för fjärde kvartalet i rad, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Hushållens konsumtion minskade även med 0,2 procent samtidigt som den offentliga konsumtionen steg med 0,5 procent.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Hushållen fortsätter hålla i plånboken

Konjunkturinstitutets nya prognos.. Lågkonjunkturen håller i sig även nästa år.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.