Alternativmedias läsare ratar inte etablerade medier

Publicerad 4 april 2024 kl 13.23

Media. Den del av den danska befolkningen som använder alternativa medier vänder inte traditionella medier ryggen. Tvärtom söker de nyheter från vanliga dagstidningar i högre utsträckning än resten av befolkningen. Inte heller är de mindre utbildade än andra, enligt en ny studie från Aarhus universitet.

Dela artikeln

− Undersökningen ger inte stöd åt tanken att användarna av alternativa medier isolerar sig i så kallade filterbubblor, där de inte exponeras för innehåll från etablerade nyhetsmedier, säger Miriam Kroman Brems, författare till studien och doktorand vid avdelningen för medievetenskap och journalistik vid Aarhus universitet.

Hon påpekar att detta är i linje med resultat från tidigare studier av användare av alternativa medier genomförda i både Tyskland och Sverige.

Studien är baserad på ett representativt urval av den vuxna befolkningen i Danmark och undersöker användningen av både vänster- och högerorienterade alternativa medier och dess användare.

− Resultaten tyder på att användarna av både vänster- och högerorienterade alternativa medier också ideologiskt lutar mer åt vänster eller höger än resten av befolkningen. Dock indikerar studien inte att användarna i genomsnitt intar extrema ideologiska ståndpunkter, säger Miriam Kroman Brems i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att användningen av alternativa medier är mer utbredd bland män, bland den äldre delen av befolkningen och i mindre privilegierade delar av landet som geografiskt är långt från maktens centrum.

− Något som kanske kommer som en överraskning för många är att undersökningen inte visar något tydligt samband mellan användning av alternativa medier och utbildningsnivå. Med andra ord verkar alternativa medier tilltala människor över alla utbildningsnivåer, säger Miriam Kroman Brems.

Undersökningen visar också att användarna av alternativa medier har ett starkt intresse för politik.

− Det är intressant, eftersom det är en egenskap vi normalt förknippar med den ideala samhällsmedborgaren.

Studien visar att användare av alternativa nyhetskällor inte passar in i den stereotypa bilden av "extremister" som isolerar sig i sina egna "filterbubblor".

− Jag skulle säga att det i den danska kontexten inte finns någon anledning till alltför stor oro. Resultatet ska förstås mot bakgrund av det danska mediesystemets speciella karaktär, där det generellt sett finns högt förtroende för nyhetsmedier, en stark public service-tradition och där den offentliga debatten ger plats åt vad som kan uppfattas som extrema åsikter, säger Miriam Kroman Brems.

Hon fortsätter:

− Därmed kan vi också förvänta oss att bilden kanske kommer att se annorlunda ut i andra länder där till exempel det allmänna medierna förtroendet är lägre, där det inte finns en liknande stark public service-tradition och där det som uppfattas som extrema åsikter exkluderas från den offentliga debatten.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.