Henrik Arnstad
Vem ska man tro på? Den kände historieprofessorn Dick Harrison eller historiestudenten Henrik Arnstad, som inte lyckats ta examen och som upprepade gånger ljugit om sina akademiska meriter.

Arnstad till angrepp mot professorer och forskare – hävdar att SD är fascister

Publicerad 21 december 2014 kl 12.49

Politik. Historiestudenten Henrik Arnstad, som tidigare felaktigt lyfts fram som "historiker" av Dagens Nyheter och andra medier, går i en debattartikel idag till attack mot sex stycken forskare som alla avfärdat tanken på att Sverigedemokraterna skulle vara fascister.

Gilla artikeln på Facebook

Nej, nej, nej, nej, nej och nej. Det var svaren som Forskning och framsteg fick när den ansedda tidskriften förra veckan ställde frågan om huruvida Sverigedemokraterna är fascister eller inte till sex stycken forskare – däribland två professorer, en docent och två statsvetare.

– Det är oseriöst att låtsas som att nationalism och fascism är synonymer. Det är olyckligt om betydelsen av begrepp som fascism och rasism devalveras, skriver statsvetaren Andreas Johansson Heinö som svar på frågan till tidningen.

– Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism, svarar forskaren Göran Adamson.

De svaren retade dock upp journalisten och historiestudenten Henrik Arnstad. Han går därför i en debattartikel i Dagens Nyheter idag till hårt angrepp mot professorerna, docenterna och forskarna – som alla avfärdat hans fascistanklagelser mot SD.

Arnstad, som alltså saknar akademisk examen helt och hållet, hävdar bland annat att historieprofessor Dick Harrisons påståenden om att SD inte är ett fascistiskt parti "saknar vetenskaplig kvalitet". Han skriver dessutom att "partiets fascism aldrig varit särskilt väl dold" och att det snarare handlar om betraktarens "vilja och kunskap att se den".

För drygt två år sedan avslöjade Fria Tider att Henrik Arnstad, som idag kallar sig "vetenskapsjournalist", hade ljugit om att han hade en kandidatexamen i historia. Avslöjandet följdes av fler liknande avslöjanden om att Arnstad bluffat om andra akademiska meriter.

Så beskriver experterna Sverigedemokraterna:

Anders Widfeldt, statsvetare:
Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något sånär stringenta definitioner av fascism.

Heléne Lööw, docent i historia:
SD är enligt min uppfattning en ideologisk blandform av en rad olika strömningar.

Andreas Johansson Heinö, statsvetare:
Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, inte ett fascistiskt. Det är oseriöst att låtsas som att nationalism och fascism är synonymer. Det är olyckligt om betydelsen av begrepp som fascism och rasism devalveras.

Alf W Johansson, professor emeritus i historia:
Något fascistiskt parti är det inte, men Sverigedemokraterna har ändå revolutionerat det ideologiska fältet i svensk politik genom att högervänsterdimensionen, som varit död i decennier, har återuppstått.

Göran Adamson, forskare i socialt arbete:
Benämningen är helt fel. Jag har undervisat om SD vid Köpenhamns universitet. Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism.

Dick Harrison, professor i historia:
Nej, fascister är inte en rimlig benämning. Det är bättre att beskriva partiet som främlingsfientligt, nationalistiskt, konservativt och populistiskt.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Biden försöker sätta kommunist på tung finanspost

Tunga protester från delstaterna och republikaner.. Vita huset vill att bankiren Saule Omarova tar över myndigheten OCC.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.