Bostadsbubblan

Bostadsbyggandet tvärnitar efter nyår

Publicerad 19 december 2022 kl 14.06

Ekonomi. Antalet bostäder med startbesked kraschar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71.500 år 2021 till cirka 33.000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Dela artikeln

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022, påpekar myndigheten.

Hushållens bolånekraft försvagas markant i år och även nästa år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat.

"Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar till fallande bostadspriser och värderingar. I kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan utvecklingen resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet", skriver Boverket i ett pressmeddelande.

– Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin.När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Antalet färdigställda bostäder förväntas nå en topp år 2022, och vara stort även år 2023. Utbudet av färdigställda bostäder minskar i huvudsak från år 2024 och framåt.

– Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.