Stämningen mot Swedbank
EGEN LINJE: Sverige tänker inte följa EU-reglerna i den understrukna texten ovan. Enligt en dom från Stockholms tingsrätt behöver inte företag som spelar in samtal med sina kunder ge kunderna någon kopia på dessa inspelningar.

Delseger för Swedbank mot Fria Tiders grundare

Publicerad 1 augusti 2021 kl 13.34

Lag & Rätt. Swedbank vinner den första delen av rättegången mot Fria Tiders grundare Widar Nord. Det står klart sedan Stockholms tingsrätt på fredagen meddelat att banken slipper följa EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Gilla artikeln på Facebook

Widar Nord stämde under hösten 2020 Swedbank och yrkade att banken skulle förse honom med alla inspelningar av hans telefonsamtal med internetbanken under samma år.

Under rättegången hänvisade Nord till en artikel i GDPR som säger att banken är skyldig att lämna ut en "kopia av de personuppgifter som är under behandling" hos banken.

EU-kommissionen har tidigare publicerat ett yttrande som säger att vid "telefonbankärenden där kundens röst ger instruktioner till banken och dessa registreras på band ska inspelningarna anses utgöra personuppgifter".

Men Swedbank vägrade ändå lämna ut inspelningarna och ansåg att Widar Nord fick nöja sig med ett "registerutdrag" och en avskrift av vad som sagts under samtalen, samt möjligheten att på egen bekostnad resa till Sverige och lyssna på inspelningarna i bankens lokaler.

Swedbanks inställning gick stick i stäv med riktlinjer från EU:s personuppgifts­myndighet DGPB, som säger att när en person begär ut videoinspelningar med stöd av 15.2 i GDPR så är det "en kopia av inspelningen" som ska tillhandahållas och inget annat.

Stockholms tingsrätt valde emellertid att ogilla yrkandet på fredagen, och hävdade att det inte är klart att GDPR-bestämmelsen har någon "praktisk betydelse". Detta med hänvisning till att kammarrätten tidigare kommit fram till att den inte har det.

"Mot denna bakgrund är Swedbank inte skyldigt att också förse Widar Nord med kopior av de aktuella inspelningarna. Yrkandet ska därför ogillas", skriver rätten i sin dom.

Widar Nord är inte förvånad över domslutet.

– Nej, den här tingsrätten ogillar allt jag kommer med oavsett hur rättsläget ser ut. Däremot är domskälen förvånande, då de innebär att alla företag som spelar in sina kunder på band från och med nu inte behöver lämna ut inspelningarna på begäran, trots att det står så i GDPR. Jag hade räknat med ett ogillande som var formulerat så att det bara skulle gälla mig, säger Widar Nord.


Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.