Foto: Jeremy J. Shapiro/CC-BY-SA-3.0

DN: Fördomsfulla har lägre IQ

Publicerad 28 januari 2012 kl 01.54

Inrikes.Personer som ger efter för rasism och fördomar kan vara mer korkade än andra, påstår kanadensiska psykologiforskare som DN citerar.

Gilla artikeln på Facebook

Enligt den socialliberala Stockholmstidningen har barn med låg intelligens en ökad benägenhet att bli fördomsfulla som vuxna, eller att lockas till socialt konservativa ideologier.

– Socialt konservativa ideologier tenderar att erbjuda struktur och ordning, säger forskaren Gordon Hodson, psykolog vid Brock University i Ontario..

- Tyvärr kan det också bidra också till fördomar, tillägger forskaren.

Att genom forskning försöka påvisa korrelation mellan konservativa åsikter och negativa egenskaper såsom låg intelligens, sexuella störningar och psykiska sjukdomar har varit en känd arbetsmetod för den kultur­marxistiska vänstern alltsedan 50-talet.

Ursprungligen konstruerades arbetsmetoden av den marxistiska Frankfurtskolan, med sociologen Theodor W. Adorno i spetsen. Enligt Frankfurtskolans egen dokumentation ville man skapa en negativ bild av värdekonservativa personer i medierna och på så vis åstadkomma ett samhälle där konservatism och erfarenhets­baserade åsikter om folkgrupper (så kallade "fördomar") skulle ses som ett tecken på psykisk ohälsa och därmed uppfattas som illegitima av allmänheten.

Genom studien The Authoritarian Personality, som kan sägas vara en föregångare till rapporten som DN citerar, uppfann Frankfurtskolan den så kallade F-skalan (F för fascist) där en hög grad av värdekonservativa åsikter kopplades till psykisk sjukdom genom att man jämförde resultaten i ett frågeformulär med olika psykoanalytiska teorier som uppfunnits av läkaren Sigmund Freud.

Förutom F-skalan fanns också A-S-skalan (för mätning av antisemitism) och E-skalan (för mätning av ickejudisk etnocentrism, främlingsfientlighet) samt P-E-C-skalan (för mätning av politisk-ekonomisk konservatism). Genom sitt urval ansåg sig Frankfurtskolan ha bevisat att mer eller mindre alla åsikter förutom de socialliberala eller marxistiska, som forskarna själva föredrog, utgjorde ett tecken på psykisk störning och dålig social förmåga.

Senare tiders forskning har emellertid ifrågasatt Frankfurtskolan, och idag avfärdas Sigmund Freuds teorier i sin helhet som pseudovetenskap. Detta till trots skapar moderna kulturmarxister ofta egna liknande teorier, där de försöker påvisa korrelation mellan till exempel hög IQ och vänsteråsikter, eller låg IQ och konservatism.

När Fria Tider i september 2011 undersökte korrelationen mellan vänsteråsikter och intelligens kom tidningen fram till ett motsatt resultat. Studien visar att de svenska kommuner där invånarna har lägst intelligens har en betydligt högre andel vänsterväljare än de kommuner som har en mer begåvad befolkning. I de mest begåvade kommunerna har Moderaterna sitt starkaste stöd, medan Sverigedemokraterna har ett ungefär lika stort stöd i både de dummaste och de smartaste kommunerna.


Polen, Kroatien och Slovakien har de tryggaste medborgarna. Mångkulturella länder som Sverige och Frankrike mycket farligare, enligt EU:s officiella statistik.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.