Peter Hellmans olagliga inkassoupplägg ledde till att tusentals ungdomar fick betalnings­anmärkningar när de fyllde 18. Idag menar han att det är "farligt för rättssamhället" att uppmärksamma hans kontroversiella förflutna.

Extremvänsterns advokat låg bakom olaglig indrivning mot barn

Publicerad 26 december 2023 kl 11.26

Lag & Rätt. Advokaten Peter Hellman profilerar sig som en humanist med hjärtat till vänster som ger gratis hjälp åt vänsterextremister som stäms av Förtalsombudsmannen. Men under sin karriär har han berikat sig genom att skuldsätta barn på ett sätt som fått Konsumentombudsmannen (KO) att gå till domstol för att få stopp på hans olagliga inkassoverksamhet.

Dela artikeln

Förtalsombudsmannen (FO), som grundades av journalisten Christian Peterson, hjälper personer som blir förtalade av vänsteraktivister.

Nyligen vann FO ett mål där en vänsterextrem kvinna som kallade den sociala medieprofilen och småbarnsmamman Evelina Hahne för "nazistisk hemmafru" dömdes att betala 10.000 kronor i skadestånd.

Den vänsterextrema kvinnan försvarades av advokaten Peter Hellman, som erbjuder sig att utan kostnad försvara personer som stämts av FO – något som han har gjort en stor sak av.

Christian Peterson har nu i en artikel kartlagt den 42-årige vänsteradvokatens bakgrund – och det är ingen munter läsning.

Peter Hellman var tidigare chef för det kontroversiella inkassobolaget Alektum Finans, som gjorde sig kända för att driva in skulder som inte existerade.

Hellman ansvarade för flera av bolagets mest omstridda upplägg i början av 2000-talet, upplägg som var olagliga och som till sist fick Konsumentombudsmannen (KO) att ingripa med rättsliga åtgärder.

En särskilt fräck taktik som Hellman använde sig av var att driva in föräldrars skulder genom att skicka deras barn till Kronofogden.

Tiotusentals ungdomar som precis hade fyllt 18 år fick hem betalningsförelägganden på stora belopp från Kronofogdemyndigheten.

Bakgrunden var att skolfotografer under 90-talet och tidigt 00-tal hade satt i system att skicka ut skolfoton till familjer som inte hade beställt deras tjänster. Mot bättre vetande hade dessa familjer inte bestridit fakturorna eller skickat tillbaka fotografierna och på så vis försökte skolfotograferna skapa rättsligt tveksamma skulder som de senare kunde sälja till oseriösa inkassobolag.

Alektum Finans utnyttjade detta genom att köpa de obetalda fakturorna för en bråkdel av deras värde. Med en stigande ränta ökade skulderna lavinartat medan barnen blev tonåringar och så småningom myndiga.

Så fort de fyllt 18 skickade Peter Hellman kraven till Kronofogden. Något som resulterade i att tusentals ungdomar fick betalningsanmärkningar – vilket ledde till att de i praktiken fråntogs möjligheten att exempelvis flytta hemifrån eller studera i en annan stad.

Expressen intervjuade en av de drabbade ungdomarna som hade jagats i tio år av Alektum Finans och som slutligen hade hamnat hos Kronofogden. Orsaken var att hennes ensamstående mamma hade missat en av inbetalningarna när hon var barn.

Peter Hellman kommenterade taktiken som han använt mot flickan, som hade skuldsatts som 8-åring, med att framhålla sin egen felaktiga tolkning av lagen:

– Skriver målsman under ett avtal i barnets namn så är barnet juridiskt bundet till det avtalet, hävdade han.

Det visade sig dock att så inte var fallet. Konsumentombudsmannen stämde Alektum och år 2012 fastslog Svea hovrätt att föräldrar inte kan handla på kredit för sina barns räkning. Rättsfallet klargjordes ytterligare i ett förtydligande av föräldrabalken som gjordes 2009, men enligt hovrätten var arbetsmetoderna redan olagliga på 90-talet när fotografierna skickades ut.

– Jag förutsätter nu att Alektum och andra borgenärer omedelbart upphör med att driva in dessa ogiltiga fordringar eftersom det borde strida mot god inkassosed, sade Konsumentombudsman Gunnar Larsson i ett uttalande efter domen i Svea hovrätt.

Alektum fortsatte emellertid att driva in skulderna tills de förlorade i Högsta domstolen, utan att Peter Hellman eller någon annan åtalades för brott mot inkassolagen. När domen vann laga kraft upphörde emellertid indrivningen av de obefogade kraven.

"Det verkar som att det krävdes ett domstolsbeslut för att förmå Peter Hellman att sluta förfölja 8-åringar och deras föräldrar. Trots att blotta tanken framkallar obehag, hos de flesta av oss med empatisk förmåga", skriver Christian Peterson.

Peter Hellman kommenterar Petersons artikel i ett inlägg på Twitter.com. Han väljer emellertid att inte bemöta uppgifterna i sak utan endast varna för att "rättssamhället" hotas när "folk ger sig på advokater".


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.