Upphovsman: 
Folkhälsomyndigheten

Spridningen över landet.