Gårdsförsäljning av alkohol ska bli lagligt

Publicerad 5 juni 2024 kl 17.13

Inrikes. Regeringen går nu vidare med att införa gårdsförsäljning av småskaligt och hantverksmässigt producerade alkoholhaltiga drycker i Sverige, samtidigt som "Systembolagets monopol värnas". En lagrådsremiss planeras bli beslutad i närtid.

Dela artikeln

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har debatterats under lång tid och utretts tre gånger, med olika resultat. Nu går regeringen vidare med ett förslag som kan börja gälla första halvåret 2025.

– Det här är en efterlängtad frihetsreform som öppnar upp för en växande bransch att fortsätta utveckla sig. Företagare som med hantverk och passion drivit sin näring med begränsade möjligheter att sälja sin produkt, ska nu kunna göra just detta. Kunder som besöker vingårdar och mikrobryggerier, ska ha möjlighet att köpa med sig några flaskor hem och svensk besöksnäring ska kunna växa, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Alla dryckesslag kommer att omfattas av reformen. Det krävs ingen egen odling av råvaror för att bedriva gårdsförsäljning av öl, cider eller sprit. Vintillverkare ska dock odla sina egna druvor för att komma ifråga för gårdsförsäljning. Försäljningen ska få ske på ett försäljningsställe, i direkt anslutning till tillverkningsstället eller odlingsstället.

Det kommer att handla om småskalig och hantverksmässig produktion – upp till 75.000 liter spritdrycker, 400.000 liter jästa drycker med upp till 10 volymprocent alkohol samt 200.000 liter jästa drycker med mer än 10 volymprocent alkohol.

Varje person kommer att kunna köpa 0,7 liter spritdryck, 3 liter vin, 3 liter starköl och 3 liter andra jästa drycker.

Förslaget "värnar detaljhandelsmonopolet", enligt regeringen, och bedöms förenligt med EU-rätten. Med den modell för gårdsförsäljning som regeringen nu föreslår kommer det att vara en tydlig skillnad mellan den försäljning som sker på Systembolaget och den försäljning som sker direkt hos producenten, som i enlighet med utredningens förslag ska ske i samband med ett "betalt studiebesök".

Regeringen kommer härnäst att besluta om en lagrådsremiss. Förslaget kommer att skickas för så kallad notifiering till EU-kommissionen. Bedömningen är att lagstiftningen kan träda i kraft under första halvåret 2025, om inte EU-processen drar ut på tiden.


Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.