HD: Bjudmiddagar för byråkrater var inte mutor

Publicerad 19 mars 2020 kl 11.50

Lag & Rätt. Anställda vid myndigheter inom kulturområdet bjöds på årsmiddagar av intresseorganisationer för musikskapare. Men nu slår Högsta domstolen fast att detta inte utgör givande eller tagande av muta. Middagarna ska inte anses utgöra otillbörliga förmåner, enligt domstolen.

Gilla artikeln på Facebook

Målet gällde Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) och Föreningen Svenska Tonsättare (FST), som bjudit in anställda vid myndigheterna Statens musikverk och Statens kulturråd på så kallade jul- och vårfester.

De åtalade personerna friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten till böter för mutbrott.

Men nu frias de av Högsta domstolen.

"En otillbörlig förmån kan utgöra en muta. En förmån är otillbörlig om det direkta syftet är att mottagaren ska handla osakligt för att gynna någon. I andra fall måste det göras en helhetsbedömning. Ett straffansvar förutsätter att det finns en konkret risk för skada av det intresse som straffbestämmelserna skyddar. När mottagaren har myndighetsutövande uppgifter ska straffbestämmelserna om muta främst skydda myndighetens integritet och sakligheten i beslutsfattandet liksom allmänhetens förtroende för den offentliga verksamheten", skriver domstolen.

HD konstaterar att "helhetsbedömningen måste styras av kravet på att en enskild person ska kunna förutse när han eller hon agerar straffbart snarare än olämpligt". För att vara straffbart måste handlandet "klart ligga utanför gränsen för det godtagbara":

"Av betydelse är förmånens värde och mottagarens möjligheter att utöva inflytande över beslut som kan gynna givaren. Det har också betydelse om det finns aktuella beröringspunkter mellan givaren och mottagaren, t.ex. i ett pågående ärende. Vid inbjudan till ett evenemang ska det vägas in i helhetsbedömningen om ett deltagande framstår som naturligt och nyttigt med hänsyn till myndighetens uppgifter och om evenemanget har ett brett deltagande och sker öppet."

Mot den bakgrunden kom Högsta domstolen fram till att det inte fanns någon konkret risk för att de inbjudna personerna i det aktuella fallet skulle påverkas att gynna organisationerna.


Nyheter från förstasidan

Statlig lånegaranti till företag

Extra ändringsbudget klubbad. Regeringen ska ge kreditgarantier på 100 miljarder kronor.0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Vetenskap

Svenska forskare tar reda på om corona sprids i luften. Tros smitta via aerosoler – små luftburna partiklar.0 

Kultur

Jonas Gardell fortsätter turnera – pressar ner åhörarna till 499. Stenrike vänsterkomikern får hård kritik för coronadraget.0