HD kan avgöra om laserpekare var brott mot knivlagen

Publicerad 14 maj 2024 kl 16.23

Lag & Rätt. Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man ska dömas för grovt brott mot knivlagen för att ha burit en laserpekare.

Dela artikeln

Mannen åtalades för grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivförbudslagen) för att han haft en stark laserpekare på allmän plats. Laserstrålen från en sådan kan förstöra synen om den riktas mot ett öga.

Både tingsrätt och hovrätt ogillade åtalet med hänvisning till att en laserpekare inte kan anses vara ett sådant föremål som omfattas av knivförbudslagen. Domstolarna refererade till en tidigare dom från Högsta domstolen som avsåg ett bollträ.

Riksåklagaren konstaterar att domstolarna tolkar förbudet som att det, förutom knivar och andra stickvapen, endast är föremål som kan användas för att slå eller krossa som kan falla in under lagstiftningen.

– Jag instämmer inte i den tolkningen. De uttalanden som Högsta domstolen gjorde i den tidigare domen utesluter inte, enligt min uppfattning, att också andra föremål som kan användas som vapen kan falla in under knivförbudslagen, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin i ett uttalande.

Enligt riksåklagaren är domstolspraxis inte enhetlig när det gäller om starka laserpekare kan falla inom knivlagens tillämpningsområde. Det finns också exempel på domar där personer som använt starka laserpekare fällts för till exempel ofredande och misshandel.

Åklagaren skriver i sitt överklagande:

"Mot bakgrund av den extrema våldsutveckling samhället drabbats av under senare år är det enligt min uppfattning mycket olyckligt om ett föremål som uppenbarligen kan användas som vapen vid allvarliga brott mot person fritt ska kunna innehas av bl.a. grovt kriminella utan att rättsväsendet kan ingripa mot själva innehavet. Det är mot denna bakgrund av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar mitt överklagande."


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Lämnar SD efter Expressens bluffdrev

Tog skämt ur sitt sammanhang. Nu lovar Alexander Edbom att stämma vänstertidningen.0 

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.