Korankravallerna

HD sänker straffet rejält för stenkastare i prejudicerande dom

Publicerad 14 mars 2023 kl 09.37

Lag & Rätt. I en vägledande dom från Högsta domstolen idag sänks straffet ordentligt för två deltagare i korankravallerna.

Dela artikeln

Domen rör två män som deltog i koranupploppet i Sveaparken i Örebro i påskas. Båda kastade bland annat sten på polisen.

Tingsrätten dömde den ene för grovt sabotage mot blåljusverksamhet och våld mot tjänsteman till fängelse i sex år. Den andre dömdes för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fem års fängelse.

Senare satte hovrätten ned den förste mannens fängelsestraff till fem år och sex månaders fängelse.

Nu sänker Högsta domstolen straffen ytterligare, till tre år och tre månaders respektive tre års fängelse. Mannen som får det längre straffet av de tilltalade döms även för våld mot tjänsteman, bestående i att han har kastat en sten mot en polis från nära håll.

En fråga som Högsta domstolen har prövat är om gärningarna ska bedömas som våldsamt upplopp eller sabotage mot blåljusverksamhet. Domstolen kommer fram till att gärningarna uppfyller rekvisiten för båda brotten men dömer för sabotage mot blåljusverksamhet. Brotten bedöms som grova, främst med hänsyn till att de har begåtts inom ramen för ett omfattande och allvarligt angrepp mot polisen.

Enligt HD finns det dock inte stöd för påståendet att samtliga som deltagit i oroligheterna har agerat tillsammans och i samförstånd med varandra. I målet finns enligt domen inte heller någon närmare utredning om i vilken utsträckning och på vilket sätt de tilltalade varit delaktiga i de delar av händelseförloppet som i åtalet inte specifikt kopplas till dem. De tilltalade döms därför enbart för vad som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande.

I avgörandet deltog justitieråden Gudmund Toijer, Agneta Bäcklund, Malin Bonthron, Johan Danelius (referent) och Jonas Malmberg. Föredragande var justitiesekreteraren Maria Schöllin.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.