Gråkronade bågnäbbar föder upp sina ungar i kärnfamiljsliknande grupper.

Kärnfamilj gör fåglar smartare

Publicerad 4 mars 2020 kl 12.33

Vetenskap. Fåglar som föder upp sina ungar i kärnfamiljsliknande grupper är bättre rustade för att klara sig evolutionärt. Det visar forskning från Lunds universitet.

Gilla artikeln på Facebook

I den nya studien har forskare vid Lunds universitet och Oxford University fördjupat sig i hur världens olika fågelarter föder upp sin avkomma.

Fokus har legat på de cirka 200 arter som fostrar sina ungar i kollektiva grupper som består av tre eller fler individer. Av dessa föder cirka 150 arter upp sina ungar i familjegrupper där ett eller flera syskon stannat med flocken medan ett 50-tal arter består av en grupp individer som träffats tillfälligt under parningssäsongen.

Resultatet, som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology & Evolution, talar sitt tydliga språk.

– De arter som föder upp ungarna i familjegrupper har utvecklat en högre gruppkomplexitet med en specialiserad arbetsfördelning som påminner om bins och myrors. Detta saknas helt hos arter där individer utan nära släktskap bildar grupper, säger Philip Downing, biologiforskare vid Lunds universitet, i ett utskick.

Arterna som växer upp i familjegrupper utvecklar en större förmåga att utföra olika arbetsuppgifter där några individer fokuserar på parning medan andra tar hand om ungarna. I grupper utan nära släktskap utvecklas ingen sådan uppdelning av uppgifter, istället fokuserar alla individer på parning. Tidigare har forskarna trott att både arter som föder upp sina ungar i familjegrupper och icke-familjegrupper har kunnat utveckla hög gruppkomplexitet. Men den nya studien visar att förmågan att utveckla mer mångfacetterade beteenden är förutbestämt. Det fungerar bara om en art föder upp sina ungar i kärnfamiljsliknande grupper.

– Våra resultat hjälper oss att förstå varför vissa arter står kvar och stampar på samma nivå medan andra hittar genvägar till en djupare komplexitet, säger Philip Downing.

I studien har forskarna analyserat data från de totalt 4.730 fågelarter vars system kring fortplantning och att föda upp ungar är kända. Forskarna kollegor kunde med hjälp av omfattande, komparativa analyser dra sina slutsatser kring de olika gruppernas egenskaper.

– Studien ger oss en djupare förståelse för hur evolutionen fungerar. Men också en viktig insikt i att uppväxtförhållanden spelar stor roll, även för fåglar, säger Philip Downing.


Knockade helt kvarter. Det turkarna inte vet: Han är proffsboxare.0 Plus

Sex med flyktingbarn

Talar ut anonymt på vänstersajt. Nu väcks frågan om svenska kvinnors sex med flyktingbarn kan vara övergrepp.0 Plus

Ekonominyheter

Bolånetagare ska få slippa amortera

Finansinspektionens nya coronadrag.. Ska gälla samtliga nya och befintliga bolånetagare.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Vetenskap

Malariamedicin kan göra coronadrabbade mindre sjuka

Kina och Sydkorea satsar på att ge människor medicin som tidigare använts mot malaria.. Storbritannien förbjuder all export av klorokin för att kunna medicinera den egna befolkningen.0 

Corona samlas i pungen – män kan bli sterila

Öppnar för svensk "flocksterilitet".. Forskarlagets upptäckt: Viktigt att agera snabbt om du får ont i pungen av din coronainfektion.0 Plus

Vetenskap

Sveriges insekter räknade – så många arter finns det. Forskare slutför Carl von Linnés arbete.0 

Forskare i upprop – kräver att politikerna agerar mot gifterna. Vanliga livsmedelsförpackningar ger ADHD, fetma, diabetes och cancer.0 Plus

Kultur

Jonas Gardell fortsätter turnera – pressar ner åhörarna till 499. Stenrike vänsterkomikern får hård kritik för coronadraget.0