Flytten av polisutbildningen till Södertörns högskola
Södertörns högskola i Stockholmsförorten Flemingsberg.

Klart för polisutbildning på Sveriges sämsta högskola

Publicerad 30 oktober 2014 kl 19.34

Inrikes. Den skandalomsusade Södertörns högskola tar över polisutbildningen i Stockholm från och med 1 januari, meddelade Rikspolisstyrelsen idag på eftermiddagen. Skolan rankades, i en omfattande genomgång av 26 lärosäten för två år sedan, som Sveriges sämsta högskola – trots närheten till Stockholm som ansågs vara en av högskolans främsta fördelar.

Gilla artikeln på Facebook

Pseudovetenskap

"Mystisk eller spekulativ forskning som inte är accepterad av vetenskapssamhället"

Källa: Nationalencyklopedin

Rikspolischefen har idag skrivit på avtalet som innebär att polishögskolan i Solna, som bedrivit polisutbildning sedan 1970, läggs ned.

– Vi är glada för överenskommelsen med Rikspolisstyrelsen idag. Den är ett viktigt steg på vägen mot starten av en ny polisutbildning i Stockholm. Vi har nära kontakt med Polishögskolan och ser fram mot fortsatt samarbete med den som uppdragsgivare, säger Moira von Wright, rektor för Södertörns högskola.

Södertörns högskola har gjort sig känd för en profil som är "tvärvetenskaplig och mångkulturell". Skolan har ett stort fokus på pseudovetenskapliga discipliner där inte minst så kallad "genusvetenskap" är en av de mer kända.

1998 gick skolans rektor – som bland annat gjort sig känd som anhängare av astrologi – till hätsk attack mot de naturvetenskapliga disciplinerna där hon menade att de inte var tillräckligt jämställda.

"Vad innebär det för jämställdheten att fysikböckerna framhåller det som centralt att förmedla en mekanistisk och deterministisk världsbild till eleverna och betona dess företräde? Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden", skrev von Wright i sin rapport för Skolverket innan hon fortsatte:

"ändå är just detta vad de flesta läroböcker i fysik gör, och därmed bidrar de till upprätthållandet av den asymmetriska och hierarkiska relationen mellan manligt och kvinnligt inom naturvetenskapen."

I rapporten krävde hon vidare att "texter som är strikt inriktade på ett klassiskt manligt vetenskapsideal" ska rensas ut från Sveriges högskolor för att istället ersättas med "genusinkluderande läromedel".

Hennes tidigare vetenskapsfientliga uttalanden aktualiserades 2009 när hon föreslogs som ny rektor för Södertörns högskola. Bland annat kom det tung kritik mot utnämningen från Vetenskapsrådet, en kritik som den förra regeringen inte brydde sig om.

"det [vore] önskvärt att hon gjorde ett tydligt avståndstagande innan hon tillträder som rektor, så att vi inte hamnar i den märkliga situationen att en svensk högskola får en dokumenterat vetenskapsfientlig rektor", skrev Sören Holst, doktor i teoretisk fysik samt Olle Häggström, professor i matematisk statistik i en debattartikel då.

Södertörns högskola rankades 2012 som Sveriges sämsta högskola av tidningen Fokus. Rankningen är den mest omfattande och djupgående som gjorts av Sveriges 26 större lärosäten de senaste åren där man gick igenom studieresultaten för tiotusentals studenter och hur pass väl de lyckats i arbetslivet efter avslutad utbildning. Skolan lyckades knipa jumboplatsen i mätningen – trots närheten till Stockholm vilken ansågs vara en av skolans största fördelar.

2008 underkändes lärarutbildningen på Södertörns högskola av Högskoleverket då den bland annat ansågs ha för låga kunskapskrav.

– Lärarutbildningen är för slapp, det är mycket som bara är utfyllnad. Det är som att gå på gymnasiet, sade en elev på skolan till Svenska dagbladet.


Satte skräck i muhammedanerna. Arabisk historiker: "Ingen vågade möta dem i strid"0 Plus

Våldsamma scener i Östeuropa. By gick samman för att hämnas sexmordet på 8-åringen.0 Plus

Försvarar sig med att allt är Sveriges fel. En rad offer – mannen körde in i vakterna när han skulle gripas.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Biden försöker sätta kommunist på tung finanspost

Tunga protester från delstaterna och republikaner.. Vita huset vill att bankiren Saule Omarova tar över myndigheten OCC.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.