Korankravallerna
Rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen anmäler sig själv efter upploppen

Publicerad 12 maj 2022 kl 06.27

Inrikes. Efter påskens korankravaller har polisen nu har gjort en anmälan för att utreda om det kan ha förekommit brister inom myndigheten som utgör brott.

Dela artikeln

Efter upploppen under påsken har 340 olycksfall och tillbud rapporterats i polisens system för anmälan av olycksfall och tillbud.

Av dessa anmälningar har 186 händelser, varav 113 olycksfall och 73 tillbud, klassificerats som allvarliga eller mycket allvarliga i arbetsmiljöhänseende.

På uppdrag av rikspolischefen har en anmälan nu gjorts för att pröva om de beskrivna gärningarna och deras konsekvenser kan utgöra brott under allmänt åtal.

– Utifrån de anmälningar som inkommit och övriga omständigheter är det viktigt att få till stånd en prövning av om brott har begåtts. En sådan prövning säkerställs genom den anmälan som nu har gjorts. Vårt yrke är inte riskfritt, men våra medarbetare ska kunna känna sig trygga med att de har en adekvat utrustning och rätt förutsättningar i form av metoder och utbildningar för att kunna utföra sitt uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg i ett uttalande.

Anmälan har skickats in till avdelningen för särskilda utredningar.

Efter upploppen har polisen även inlett två utvärderingar som ska syfta till att utveckla och förbättra verksamheten.


Beskrivs som "unikt" av försvaret. Se videon från dramatiska övningen på Östersjön.0 Plus

Estoniakatastrofen

"Inte sant, dumheter." Svenska tidningen stämplas som fake news-källa.0 Plus

Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.