"Värdegrunden orsak till problemen i Malmö"

Publicerad 9 februari 2012 kl 10.10

Inrikes.Sten Levander är professor emeritus i allmänpsykiatri och rättspsykiatri. Idag skriver han på Skånskans debattsida att orsaken till problemen i Malmö är att politikerna låtit den så kallade "värdegrunden" ersätta objektiv erfarenhet och internationellt etablerad forskning som underlag när de tar beslut om brottsbekämpning.

Gilla artikeln på Facebook

Sociologi är ingen exakt vetenskap, konstaterar Sten Levander, men han hävdar samtidigt att vissa samband är så starka att de liknar naturlagar.

"Inlärningslagarna (morot och piska) fungerar på krokodiler såväl som kriminella. Om ett brott av 25 lagförs och påföljden upplevs som bagatellartad relativt vinsten med de 24 andra – då lär man sig något", skriver Sten Levander och konstaterar att detta är välkänt inom utvecklingspsykologin.

"Men sådan kunskap står sig slätt när den strider mot den politiska 'värdegrunden'. Denna dumdryga svenska naivitet är grundorsaken till problemen i Malmö", konstaterar han vidare.

Sten Levander går tillbaka till 1994 då den nyvalda vänsterregeringen ville reformera polisen. Först beställde man ett kunskapsunderlag av två internationellt välrenommerade forskare, men texten avfärdades på de svenska departementen eftersom den krävde ordning och reda. Istället tog man fram SOU:n Allas vårt ansvar som passade bättre ihop med så kallad svensk "värdegrund".

"Polisforskning lades ner och det redan politiserade Brå blev ännu mer departementsstyrt: inga forskare, inga beteendevetare och inga medicinare, bara 'utredare' utan skolning i självständigt kritiskt tänkande", skriver Sten Levander.

Enligt Sten Levander saknar de flesta kriminella meriter för att få en vanlig anställning. Skulle de trots allt få en inkomst så ska de ändå leva resten av livet på existensminimum på grund av ett berg av skulder och skadestånd.

"Vem tackar ja till ett sådant erbjudande när alternativet är fortsatt framgångsrik kriminalitet och spännande gemenskap med vänner avbruten av relativt korta perioder av inlåsning med hotellstandard", frågar sig Sten Levander.


Kolumn: Paul Gottfried. Om lärosäten som dukar under för politisk korrekthet.0 Plus

Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.