Sverige och barnäktenskapen
BARNBRUDAR. Vuxna män som gift sig med omyndiga flickor utomlands ska kunna få äktenskapet erkänt i Sverige, anser regeringen.

Regeringen säger JA till barnäktenskap vid "synnerliga skäl"

Publicerad 9 april 2021 kl 10.07

Lag & Rätt. Regeringen säger ja till att godkänna barnäktenskap om det finns "synnerliga skäl". Det framgår av ett lagförslag som väntas träda i kraft 1 juli i år. Samtidigt slopas det uttryckliga 18-årskravet i lagtexten.

Gilla artikeln på Facebook

På sin hemsida har regeringen dolt det nya lagförslaget bakom ett pressmeddelande som handlar om förbud mot erkännande av utländska månggiften.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, kommenterar justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, trots att han är beredd att göra vissa undantag.

SE ÄVEN: Regeringen ger grönt ljus till invandrarmän med flera fruar

Hur man ska göra med invandrare som gift sig med barn är en ännu känsligare politisk fråga.

Högeroppositionen krävde för tre år sedan ett totalförbud mot alla former av äktenskap som ingåtts där ena parten är omyndig. Den regerande vänsterkoalitionen menade istället att barnäktenskap i vissa fall bör accepteras av svenska myndigheter.

– Vi har ju flickor och pojkar i Sverige i dag, alltså svenska medborgare, som är sambo med varandra, som har sex med varandra, som lever tillsammans och som får barn tillsammans, kommenterade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson under en riksdagsdebatt där hon försökte försvara barnäktenskap.

Riksdagen körde vid en omröstning i mars 2018 till slut över regeringen och röstade igenom ett totalförbud. Detta sedan Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna enats kring en motion om ett sådant förbud.

SE ÄVEN: Regeringen försökte stoppa förslag om att totalförbjuda barnäktenskap – blev överkörd av riksdagen

Slopat 18-årskrav
Nu har regeringen återkommit med en proposition där de vill göra undantag från det totalförbud riksdagen tidigare krävt. I den nya föreslagna lagen slopas det nuvarande uttryckliga 18-årskravet för äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag. Vidare ska barnäktenskap kunna godkännas i Sverige om "det finns synnerliga skäl".

"För att det ska finnas synnerliga skäl, krävs att ett nekat erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för t.ex. någon i paret eller att det annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet", skriver regeringen och överlåter åt rättsväsendet att avgöra vad som ska anses vara "synnerliga skäl".

Enligt en föreslagen lagtext gäller undantaget om båda parterna numera är över 18 år, men äktenskapet inte upprättades i enlighet med svensk lag. Exempelvis i fall där barn blir bortgifta eller kvinnor tvingas gifta sig med någon mot sin vilja. Regeringen vill att den nya lagen träder i kraft 1 juli i år.

Flera remissinstanser är kritiska till regeringens förslag att säga ja till vissa former av barnäktenskap. Bland dem "Tjejers rätt i samhället" och "Varken hora eller kuvad".

"En rättsstat som Sverige ska kunna omhänderta även dessa utsatta kvinnor och barns rättigheter, även när det råder synnerligen svåra omständigheter i fall då de har ingått äktenskap utomlands under förhållanden som strider mot svensk lag", skriver Tjejers rätt i samhället i sitt remissvar.

"Vi anser att undantag inte heller ska göras när det gäller barn- och tvångsäktenskap, alltså inte heller av synnerliga skäl", skriver Varken hora eller kuvad.

LÄS MER: Regeringen ger grönt ljus till invandrarmän med flera fruar


Åtalet mot AFA

Ekonominyheter

Machetegäng rånar mäklare på Rolexklockor

Nya fallet efter visning i Västerås.. Tidigare blev en mäklare av med en klocka värd 100.000.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.