Elever på Rosengårdsskolan får hjälp. Eleverna på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.
US Embassy Sweden/CC-BY

Nordiska forskare: Låg intelligens bakom brottslighet och "utanförskap"

Publicerad 10 januari 2013 kl 16.10

Inrikes.Ungdomar som bor i mångkulturella områden så som Rinkeby, Rosengård är oftare dömda för brott än jämnåriga i andra delar av landet, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som SVT tagit del av. Intelligensskillnader kan vara orsaken till utanförskapet och kriminaliteten, menar flera forskare.

Gilla artikeln på Facebook

Stats-TV har genomfört en granskning av kriminaliteten i så kallade utanförskapszoner, det vill säga invandrartäta områden, runt om i landet och resultatet ger en nedslående bild av integrationen i landet.

I invandrardominerade Malmöstadsdelen Rosengård är 14,7 procent av ungdomar i åldern 15 till 19 år dömda för minst ett brott – mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittet på 6,7 procent. Andra stadsdelar med hög ungdomskriminalitet är Hyllie i Malmö, Rinkeby och Tensta i Stockholm, med flera.

Särskilt utsatta är invandrare från Afrika och Mellanöstern, som enligt BRÅ är den mest brottsbelastade invandrargruppen, och enligt statistik begår flerfaldigt mer grova brott en svenskar – invandrare från Nordafrika och Irak är mer än 20 gånger oftare inblandade i våldtäkter än svenskar, enligt BRÅ.

Experterna: IQ-skillnader orsaken
Medan svenska politiker menar att den höga ungdomskriminaliteten bland invandrare beror på socioekonomiska omständigheter och utanförskap, menar danska utredare att låg intelligens hos många invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern samt omfattande inavel är orsaken till den höga prevalensen av kriminalitet i dito, skriver polistidningen Dansk Politi.

Även själva utanförskapet i sig går att förklara med de utsatta invandrargruppernas låga intelligens, visar svensk forskning som gör gällande att det är lägre IQ som leder till att invandrarna inte får lika välavlönade jobb som svenskar.

Ledande svenska experter vid Lunds och Kalmars universitet har kommit fram till att att när invandrarna väl är inne i arbetsmarknaden, beror det strukturella lönegapet i själva verket på intelligensskillnader. Hade personer med två utlandsfödda föräldrar haft haft lika hög intelligens som svenskar hade de haft lika hög lön som svenskar, skriver forskarna Martin Nordin och Dan-Olof Rooth i en rapport.

”När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens invandrare nästan helt.”

”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med svenskar, givet att bägge har samma intelligens”, står det i rapporten.

Frågan saknar enkla lösningar
Somalier är en särskilt utsatt grupp i detta avseende. Medel-IQ:n i Somalia är cirka 68, mot 101 för svenskar. Det innebär att sannolikheten att en slumpmässig svensk har högre IQ än en slumpmässig somalier är 94 procent och att bara 2 procent av somalierna har högre IQ än det svenska medel-IQ:t. Detta skulle enligt forskarna leda till ett strukturellt utanförskap.

Forskning gör också gällande att det inte räcker att låta de utsatta grupperna växa upp i Västvärlden med den bättre nutration och utbildning det medger, utan intelligensskillnaderna förblir stora.

Så väl amerikanska adoptionsstudier så som svenska adoptionsstudier visar att den lägre IQ:n hos adopterade invandrare i utsatta grupper inte avhjälps även fast de växer upp i svenska respektive amerikanska medelklassfamiljer, medan koreanska adoptivbarn som kommer från ett land med normal IQ, enligt svensk standard, uppvisar normal intelligens om de växer upp i adoptivfamiljer, vilken antyder att problematiken i grunden skulle kunna ha genetiska orsaker förutom miljöbetingade.

"Resultaten stöder hypotesen om att de sämre skolprestationerna hos icke-koreanska adoptivbarn beror på att de har intelligens under medel", skriver Anders Hjern vid Karolinska Institutet i sin rapport och det kan därmed fastslås att utsikterna för att med hjälp av integrationsåtgärder överbygga IQ-gapet mellan utsatta invandrargrupper och svenskar är mycket dåliga.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Bekräftades vara äkta – nu tätnar mysteriet. Besättningen berättar om filmerna från närkontakten som militären först försökte mörka.0 Plus

Liberale toppolitikern på 60-talet förutspådde Sveriges framtid. "De invandringsfientliga" ska "dö" eller "lära sig se den nya verkligheten i ögonen."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

USA förbjuder banker diskriminera politiskt

"Folkvalda, inte banker, ska bestämma vad som är lagligt".. Nu skärper federala bankmyndigheten OCC rätten till bankkonto för amerikanska individer och företag.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

"Därför stämmer jag Swedbank". Widar Nord om sin tvist med S-märkta bankjätten.0 

Vetenskap

Förbluffande upptäckten: Mytomspunna rymdsignalen kan komma från sol-tvilling. IDENTISK: Är 1900-talets största rymdgåta på väg att lösas efter 44 år?0 Plus

Så drabbas DIN ekonomi av satsningen på vindkraft. Svenska forskare sågar "energiomställning" från kärnkraft.0 Plus

Kultur

Phil Spector död i corona. Demonproducenten och mördaren har avlidit.0 

Breaking Bad-stjärnan kritisk till "cancel culture". Samhället har blivit hårdare och mindre tolerant, enligt Bryant Cranston.0