Så ljuger SD-ledningen om Fria Tider

Publicerad 27 april 2015 kl 18.07

Ledare. Med anledning av att Sverigedemokraterna de senaste dagarna upprepade gånger har valt att rikta grova och påhittade anklagelser mot Fria Tider vill tidningens chefredaktör Widar Nord här bemöta några av de falska uppgifter som Mattias Karlsson och Richard Jomshof just nu sprider i media.

Gilla artikeln på Facebook

Vid en presskonferens idag talade Richard Jomshof om "identitära Fria Tider".

Påståendet är falskt. Fria Tider är en partipolitiskt obunden konservativ tidning som bedriver självständig journalistik. Fria Tider har inga kopplingar till och står inte under inflytande av något politiskt parti eller någon politisk rörelse. Vår främsta och enda lojalitet är gentemot våra läsare.

Richard Jomshof påstår att Fria Tiders "frontfigur", det vill säga undertecknad, "var med och skrev ungdomsförbundets principprogram".

Påståendet är falskt. Fria Tider har aldrig fört någon som helst diskussion eller debatt med något politiskt parti eller organisation om hur deras princip- eller partiprogram ska se ut. Vi har aldrig erbjudits att inkomma med några synpunkter på SDU:s program och inte bidragit med en bokstav till utformningen av det. Jag har heller aldrig på eget initiativ kontaktat SDU med synpunkter. Detta förklarade vi redan igår. Att Richard Jomshof, som är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, framhärdar med denna uppenbart falska anklagelse är lögnaktigt och häpnadsväckande.

I SD:s partiorgan SD-kuriren skriver man att advokaten Tobias Ridderstråle är en "ledande identitär" som äger Fria Tider.

Påståendet är falskt. Det stämmer att Ridderstråle är en av flera minoritetsägare i Fria Tider sedan 2014. Han är däremot inte redaktionsmedlem och har ingen befattning i vare sig bolaget eller dess styrelse. Vad enskilda aktieägare i ett bolag som kontrolleras och drivs av mig har för politiska åsikter är givetvis inte relevant, men om någon ändå är nyfiken så kan jag intyga att Ridderstråle aldrig har kallat sig "identitär" och att han alltid har beskrivit sig som politiskt konservativ i sina kontakter med oss. Något varken jag eller någon annan här har haft anledning att betvivla.

I SD-kuriren påstås även att Fria Tider varit med och arrangerat och gjort reklam för en sammankomst som kallas "Identitär idé".

Påståendet är falskt. Varken jag eller någon annan av oss som jobbar på Fria Tider har någonsin ens deltagit i detta evenemang, än mindre organiserat det.

Utöver Ridderstråle pekas i SD-kuriren ytterligare ett flertal personer ut som att de "ingår ... i redaktionen på Fria Tider".

Påståendena är falska. Ingen av de personer som listas arbetar för Fria Tider och har heller aldrig gjort det. De artiklar som används som "bevis" i jakten på belastande "kopplingar" utgörs helt och hållet av gästkrönikor, debattartiklar, insändare och så kallade "op-eds", alltså externa åsikter som inte redaktionen står bakom eller producerar. Om SD vill kalla dessa utomstående skribenter för redaktionsmedlemmar så är Mattias Karlsson själv att betrakta som en given redaktionsmedlem på den då öppet identitära bloggportalen Motpol, där han bidragit med text under pseudonymen "Anders Lundgren".

Det är även pinsamt uppenbart att Mattias Karlsson, med den bakgrund han har, är betydligt mer insatt i "vit makt-miljön" än vad vi är. Vi som driver Fria Tider har aldrig varit engagerade i de miljöer som Karlsson och Jomshof ägnat större delen av sina liv åt att navigera inom. Om ett visst namn anses "olämpligt" i SD-kretsar på grund av någon intern och segsliten sektstrid på 1990-talet så är detta sannolikt någonting som vi saknar kännedom om. Och om någon av våra läsare skriver en insändare som vi anser är bra och läsvärd så publicerar vi den, alldeles oavsett om SD:s partiledning har en oplockad gås med författaren eller ej.

Men varför ljuger Jomshof och Karlsson? Den pinsamma sanningen är att man genom ett dataintrång har lyckats komma över 15.000 internmejl tillhörande Gustav Kasselstrand och William Hahne. Trots den enorma mängden material har man uppenbarligen inte lyckats hitta ett enda bevis för att någon av de båda SDU-topparna skulle ha gjort sig skyldig till något av de övertramp som man anklagar dem för. Eller någon annan skandal heller för den delen.

Ställd inför detta faktum återstod naturligtvis bara två alternativ: Att återkalla de felaktiga uteslutningsärendena eller att ljuga. Jomshof och Karlsson valde det senare. Naturligtvis.

Widar Nord


Människans natur

Svenskar tål bara 4 procent invandrare, visar ny forskning. Sen flyttar de från bostadsområdet, enligt en avhandling från Linnéuniversitetet.0 Plus

Asylkaoset

Fria Tider avslöjar. Statliga mediejätten mörkade om varför muslimska familjen skickas hem.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Utlandsadoptioner har fallit med 85 procent

Slappare krav för statlig befruktning en av förklaringarna. Singelkvinnor med BMI på upp till 35 kan numera få vårdens hjälp att skaffa barn.0 

Ekonominyheter

Swish ligger nere igen. "Jobbar för fullt på det".0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.