Sömnapné kopplas till cancer hos kvinnor

Publicerad 18 augusti 2019 kl 10.43

Vetenskap. Kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en ny studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig.

Gilla artikeln på Facebook

– Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer, eller att båda sjukdomarna har gemensamma riskfaktorer som exempelvis övervikt. Däremot är det mindre sannolikt att cancer leder till sömnapné, konstaterar Ludger Grote, professor och överläkare inom sömnmedicin, samt sisteförfattare till studien, i ett utskick.

Forskningen, publicerad i European Respiratory Journal, bygger på analyser av registeruppgifter om totalt cirka 20 000 vuxna patienter med sömnapné, som finns samlade i en europeisk databas. Omkring två procent av dem hade också en cancerdiagnos.

Hög ålder var som väntat förknippat med högre cancerrisk, men när materialet justerats för ålder, kön, BMI, rökning och alkoholintag framkom ändå att sämre syreintag nattetid kunde kopplas till högre cancerfrekvens. Kopplingen gällde främst kvinnor, hos män var sambandet svagare.

– Våra resultat talar för två- till trefaldigt ökad risk för cancer bland kvinnor med mer uttalad sömnapné. Det går inte säkert att säga vilka orsaker som finns bakom sambandet mellan sömnapné och cancersjukdom, men indikationen gör att vi måste fördjupa studierna, säger Ludger Grote.

Sjukdomen sömnapné är välkänd hos allmänheten och förknippas med snarkning, dagtrötthet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, främst hos män.

Tidigare studier har visat att personer med sömnapné oftare än andra har en cancerdiagnos i sjukdomshistorien. Forskningen på området växer, samtidigt som könsaspekterna varit föga beforskade.

– Framför allt har man fokuserat på cancerformen malignt melanom. Ett nytt område kan nu bli bröstcancer eller livmodercancer. Kanske finns det en samverkan mellan kvinnliga könshormoner och stressaktivering, framkallad av nattlig syrebrist vid sömnapné, som kan trigga cancerutveckling eller försvagning av kroppens immunförsvar, säger Ludger Grote.


Nyheter från förstasidan

Beskedet från Italiens nya vänsterregering: Invandringen ska öka

Sätter stopp för Salvinis tuffa politik. Nu ska invandringen från tredje världen till Europa fortsätta – och Tyskland hjälper till.0 

Ekonominyheter

Marginalen bank: Fel att beskriva våra lån som en gåva från skattebetalarna

"Är inte återbetalningsfria".. Så svarar banken på gårdagens artikel om subventionerade lån till kvinnor och minoritetsgrupper.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Brev till kultursidan. Omöjligt att förstå Sveriges nedgång utan att förstå ägandet, skriver Johan Alltman.0 

Mer från Vetenskap

Google-visselblåsaren: "En orwellsk mardröm till censurmaskin"

Zachary Vorhies om tiden hos IT-jätten och efterspelet.. Så censurerar Google högeråsikter och systemkritik från sina plattformar, förklarar visselblåsaren i en svensk intervju.0 

Banbrytande läkemedel föryngrar människor

Forskarna själva chockade av resultatet.. Åldrandet bromsades inte bara – försökspersonernas kroppar blev flera år "yngre".0 Plus

Ny storstudie avslöjar IQ-skillnaderna mellan vita och svarta

Forskarna: Så stor är egentligen intelligensklyftan.. Närmare 10.000 deltagare detaljstuderades och fick både gener och IQ testade.0 Plus

Sidor

Vetenskap

Läkarlarmet: Veganers barn får lägre IQ. "Vi riskerar att göra nästa generation dummare."0 Plus

Storstudie slår fast: Det finns ingen särskild homosexgen. Forskare har analyserat en halv miljon homosexuellas dna.0 Plus

Kultur

Vänsterextremist åtalad för attack mot Dan Park. Hällde milkshake över gatukonstnären under AFS-möte.0 

Sabaton i allvarlig bilolycka. "Vi är glada över att vara vid liv."0