Sömnapné kopplas till cancer hos kvinnor

Publicerad 18 augusti 2019 kl 10.43

Vetenskap. Kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en ny studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig.

Gilla artikeln på Facebook

– Det är rimligt att anta att sömnapné är en riskfaktor för cancer, eller att båda sjukdomarna har gemensamma riskfaktorer som exempelvis övervikt. Däremot är det mindre sannolikt att cancer leder till sömnapné, konstaterar Ludger Grote, professor och överläkare inom sömnmedicin, samt sisteförfattare till studien, i ett utskick.

Forskningen, publicerad i European Respiratory Journal, bygger på analyser av registeruppgifter om totalt cirka 20 000 vuxna patienter med sömnapné, som finns samlade i en europeisk databas. Omkring två procent av dem hade också en cancerdiagnos.

Hög ålder var som väntat förknippat med högre cancerrisk, men när materialet justerats för ålder, kön, BMI, rökning och alkoholintag framkom ändå att sämre syreintag nattetid kunde kopplas till högre cancerfrekvens. Kopplingen gällde främst kvinnor, hos män var sambandet svagare.

– Våra resultat talar för två- till trefaldigt ökad risk för cancer bland kvinnor med mer uttalad sömnapné. Det går inte säkert att säga vilka orsaker som finns bakom sambandet mellan sömnapné och cancersjukdom, men indikationen gör att vi måste fördjupa studierna, säger Ludger Grote.

Sjukdomen sömnapné är välkänd hos allmänheten och förknippas med snarkning, dagtrötthet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, främst hos män.

Tidigare studier har visat att personer med sömnapné oftare än andra har en cancerdiagnos i sjukdomshistorien. Forskningen på området växer, samtidigt som könsaspekterna varit föga beforskade.

– Framför allt har man fokuserat på cancerformen malignt melanom. Ett nytt område kan nu bli bröstcancer eller livmodercancer. Kanske finns det en samverkan mellan kvinnliga könshormoner och stressaktivering, framkallad av nattlig syrebrist vid sömnapné, som kan trigga cancerutveckling eller försvagning av kroppens immunförsvar, säger Ludger Grote.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Världselitens köp av privatjet skenar

Predikar "flygskam" för reguljärflygets resenärer.. Men själva slår kändisar och storbolag rekord i inköp av privatjet i år.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Mer från Vetenskap

Laestadius tros ha spridit kornet i Norrbotten

Forskarna upptäckte sambandet av en slump.. Möjligt att väckelseprästen "inte bara sörjt för traktens själsliga välfärd utan också de kroppsliga behoven".0 

Sidor

Vetenskap

Forskare: Plastpåsar överlägset bäst för miljön. Mycket mindre farlig än både papperskassen och ekologiska tygpåsen, enligt statlig studie.0 Plus

Forskare hittade uråldrigt liv i Siljans meteoritkrater. Fynden kan användas för att utforska liv på Mars.0 

Kultur

Beslutet: Storkyrkan i Gamla stan målas rosa. Kyrkorådet, länsstyrelsen och Skönhetsrådet överens.0