Så mycket mer förmånligt är Sverige för asylsökarna

Publicerad 6 oktober 2015 kl 12.17

Granskning. Det är en kombination av generösa bidrag och ett ihåligt asylsystem som lockar asylsökarna till Sverige – det visar en genomgång som Fria Tider har gjort av asylmottagandet i Sverige och övriga EU. Vart asylsökarna söker sig styrs nästan uteslutande av tre olika faktorer: Möjligheten att få asyl, möjligheten att få bidrag samt möjligheten att kunna stanna kvar i landet som illegal invandrare om man får avslag.

Dela artikeln

Förra året utfärdade Migrationsverket lite drygt 110.000 uppehållstillstånd varav majoriteten utgjordes av asylsökare samt anhöriga till invandrare bosatta i Sverige.

Enligt EU:s officiella statistik, som skiljer sig något från Migrationsverkets, avgjordes 39.905 asylärenden i Sverige förra året. Av de asylsökarna fick endast 23 procent avslag på sin ansökan. Som jämförelse fick 58 respektive 78 procent av dem som sökte asyl i EU-länderna Tyskland och Frankrike avslag på sina asylansökningar.

Den stora skillnaden mellan Sverige och exempelvis Frankrike består framförallt i att Sverige generöst delar ut asyl till individer som anses vara så kallat "alternativt skyddsbehövande" – asylsökare som inte ens enligt Sveriges generösa definitioner anses vara flyktingar men som trots det beviljas asyl och bidrag.

Bara 23 procent av de avgjorda asylskälen i Sverige förra året ledde till avslag. Motsvarande siffra för Tyskland, Storbritannien och Frankrike var 58, 61 respektive 78 procent. Endast 26 procent av dem som sökte asyl i Sverige under 2014 bedömdes vara flyktingar, ytterligare 48 procent beviljades asyl som "alternativt skyddsbehövande".

Grafiken här ovanför är hämtad ur statistik som Fria Tider begärt ut från Eurostat – EU:s statistikbyrå. Observera att statistiken avser avgjorda asylärenden i första instans, inte antal inkomna asylansökningar. Eftersom asylprocessen släpar efter och migrationsmyndigheterna i de olika länderna är olika hårt belastade kan de siffrorna avvika olika mycket för olika länder. Antal avgjorda asylansökningar i länder som Tyskland och Sverige var avsevärt mycket lägre 2014 än antal inkomna ansökningar.

Nedan följer en tabell över samtliga EU-länder samt Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein som inte är medlemmar i unionen. Av den framgår att Sverige är ett av Europas mest generösa länder när det gäller att bevilja asylsökare uppehållstillstånd. Sett till sin befolkningsstorlek tog Sverige förra året emot flest asylsökare i hela EU.

Vill du läsa hela artikeln? Teckna en prenumeration på Fria Tider Plus här!

Är du redan Plus-kund? Gå vidare till hela artikeln här.


Nyheter från förstasidan

Staten tar över pendeltågen i Stockholm efter kaos

Nödavtal med SJ träder i kraft imorgon. "Successivt kommer resenärerna att märka förbättringar".0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.