Så mycket mer förmånligt är Sverige för asylsökarna

Publicerad 6 oktober 2015 kl 12.17

Granskning. Det är en kombination av generösa bidrag och ett ihåligt asylsystem som lockar asylsökarna till Sverige – det visar en genomgång som Fria Tider har gjort av asylmottagandet i Sverige och övriga EU. Vart asylsökarna söker sig styrs nästan uteslutande av tre olika faktorer: Möjligheten att få asyl, möjligheten att få bidrag samt möjligheten att kunna stanna kvar i landet som illegal invandrare om man får avslag.

Gilla artikeln på Facebook

Förra året utfärdade Migrationsverket lite drygt 110.000 uppehållstillstånd varav majoriteten utgjordes av asylsökare samt anhöriga till invandrare bosatta i Sverige.

Enligt EU:s officiella statistik, som skiljer sig något från Migrationsverkets, avgjordes 39.905 asylärenden i Sverige förra året. Av de asylsökarna fick endast 23 procent avslag på sin ansökan. Som jämförelse fick 58 respektive 78 procent av dem som sökte asyl i EU-länderna Tyskland och Frankrike avslag på sina asylansökningar.

Den stora skillnaden mellan Sverige och exempelvis Frankrike består framförallt i att Sverige generöst delar ut asyl till individer som anses vara så kallat "alternativt skyddsbehövande" – asylsökare som inte ens enligt Sveriges generösa definitioner anses vara flyktingar men som trots det beviljas asyl och bidrag.

Bara 23 procent av de avgjorda asylskälen i Sverige förra året ledde till avslag. Motsvarande siffra för Tyskland, Storbritannien och Frankrike var 58, 61 respektive 78 procent. Endast 26 procent av dem som sökte asyl i Sverige under 2014 bedömdes vara flyktingar, ytterligare 48 procent beviljades asyl som "alternativt skyddsbehövande".

Grafiken här ovanför är hämtad ur statistik som Fria Tider begärt ut från Eurostat – EU:s statistikbyrå. Observera att statistiken avser avgjorda asylärenden i första instans, inte antal inkomna asylansökningar. Eftersom asylprocessen släpar efter och migrationsmyndigheterna i de olika länderna är olika hårt belastade kan de siffrorna avvika olika mycket för olika länder. Antal avgjorda asylansökningar i länder som Tyskland och Sverige var avsevärt mycket lägre 2014 än antal inkomna ansökningar.

Nedan följer en tabell över samtliga EU-länder samt Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein som inte är medlemmar i unionen. Av den framgår att Sverige är ett av Europas mest generösa länder när det gäller att bevilja asylsökare uppehållstillstånd. Sett till sin befolkningsstorlek tog Sverige förra året emot flest asylsökare i hela EU.

Vill du läsa hela artikeln? Teckna en prenumeration på Fria Tider Plus här!

Är du redan Plus-kund? Gå vidare till hela artikeln här.


Coronavaccin
Great Reset

"Great Reset", "Build Back Better"... Globala eliten påstås förbereda radikal dystopisk "ny världsordning" med Trump röjd ur vägen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Nyföretagandet har ökat under pandemin

73.687 nya företag under 2020.. Det är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.