Nya presstödet

SD-nja till nytt mediestöd

Publicerad 11 november 2016 kl 14.38

Ekonomi. Sverigedemokraterna är i huvudsak positiva till den nya medieutredningen, som föreslår att en nämnd bestående av branschföreträdare för traditionella medier själva ska få bestämma vilka nya aktörer som ska få skattepengar i framtiden. Men partiet har också vissa synpunkter och menar bland annat att stödet ligger för långt fram i tiden och riskerar att bli alltför godtyckligt.

Gilla artikeln på Facebook

– Många av förslagen är otydliga och ligger många år framåt. Jag hade önskat fler konkreta förslag som hade hjälpt branschen från dagen då utredningen överlämnades till regeringen, säger Angelika Bengtsson, SD:s ledamot i medieutredningens parlamentariska referensgrupp.

I ett pressmeddelande skriver partiet att "Sverigedemokraterna delar medieutredningens problembeskrivning av mediebranschens osäkra framtid".

SD – för branschens skull
I pressmeddelandet skriver SD att de spårar dagens utveckling, med "nyhetsundvikare och framväxten av alternativmedia", både till mediernas svåra ekonomiska situation och den nya teknikens framväxt.

– Jag önskar även, för branschens skull, att kultur- och demokratiministern skapar förutsättningar till en bred parlamentarisk förankring, säger Angelika Bengtsson.

Jonas Millard, SD-ledamot i konstitutionsutskottet, välkomnar ett nytt mediestöd men är kritisk till medieutredningens förslag.

– SD vill se att framtida presstödssystem som främst syftar till att främja, understödja och möjliggöra lokalt granskande och objektiv journalistik. I detta avseende menar jag att utredningen missar målet, säger han.

"Alltför godtyckligt"
Partiets kulturpolitiske talesperson Aron Emilsson säger att SD ser med stor oro på de otydliga besked utredningen ger kring mångfalds- och demokratikriterier samt kvalitetskrav.

– De riskerar bli godtyckliga och hämma en medial åsiktsmångfald. Vi menar också att en människas hantverksskicklighet inte sitter i hennes hudfärg, politiska ställningstaganden, könstillhörighet eller sexuella läggning, varför medierna inte kan skapa kriterier för en åsiktsmångfald genom att man ställer krav på vem som förmedlar informationen, säger han.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.