Arkivbild.

Ska bli olagligt att föra ut stöldgods

Publicerad 19 december 2023 kl 18.36

Lag & Rätt. Den statliga så kallade Tullbefogenhetsutredningen föreslår kriminalisering av utförsel av stöldgods – från år 2025.

Dela artikeln

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har tagit emot Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande.

Eftersom internationella stöldligor ägnar sig åt omfattande brottslighet i Sverige beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen som innebar att den ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras.

Polisen har tidigare uppskattat att ungefär hälften av bostadsinbrotten och nio av tio stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner utförs av dessa ligor.

Utredningen föreslår att det införs ett nytt brott, utförselhäleri.

"Det nya brottet ska möjliggöra en mer effektiv bekämpning av utförsel av stöldgods och innebär att den som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet kan dömas för utförselhäleri", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Utredningen föreslår också att tulltjänstemän ska få nya befogenheter för att lättare kunna kroppsvisitera personer och undersöka fordon i gränsnära områden.

– Vi kan inte bekämpa den organiserade brottsligheten utan att knäcka gängens ekonomi. Internationella stöldligor står för en stor andel av de stölder som begås i Sverige och brotten drabbar både privatpersoner och företag. Det är därför efterlängtade och kraftfulla förslag på åtgärder som vi i dag har tagit emot från Tullbefogenhetsutredningen, säger finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Förslagen kommer i ett nästa steg att skickas på remiss och föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.


Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.