Skolvåldtäkten i Alvesta
 

Skolinspektionens hårda ord om Grönkullaskolan

Publicerad 10 november 2015 kl 12.42

Inrikes. Fria Tider har i en artikelserie granskat kommunens och skolledningens hantering av våldtäkten på skolgården. Men redan två månader innan skolvåldtäkten ägde rum släppte Skolinspektionen en rapport om riktade hård kritik mot Grönkullaskolan i Alvesta.

Gilla artikeln på Facebook

På en presskonferens på måndagen försäkrade Alvesta kommuns toppföreträdare att Grönkullaskolan är en "go och glad skola där elever trivs".

Men den 20 augusti utkom Skolinspektionen med en rapport som ger en helt annan bild av situationen. Rapporten har uppmärksammats av Aftonbladets Kerstin Weigl, som beskriver Grönkullaskolan som "en skola från helvetet".

Myndighetens tillsyn visade att "det finns brister inom samtliga av de bedömningsområden som Skolinspektionen har i uppgift att granska". Samtliga elever som intervjuats beskriver skolmiljön som stökig – lektionerna präglas av skrik och bråk och det kastas saker i klassrummen. Lärarna ingriper inte vid de frekventa bråken på skolgården så andra elever tvingas rycka in i deras ställe.

Bilden bekräftas av de intervjuade lärarna och av elevhälsan, som vittnar om "en ökad andel av barn som upplever stress, huvudvärk, magbesvär".

Samtidigt förnekades problemen helt av den kvinnliga rektorn:

"Rektor uppger att hon inte känner igen de utsagor som framförts av elever, lärare och elevhälsan och uppger att det är hennes uppfattning att det överlag är lugnt på skolan", står det i rapporten.

Under Skolinspektionens handläggning av tillsynen av skolan kallade rektorn in lärarna och fick dem att ta tillbaka sin tidigare kritik:

"Av redogörelsen framgår bland annat att rektor samlat lärarpersonalen och frågat om det fanns bekymmer med studiero på skolan på så sätt som framkommer i protokollet. Enligt redogörelsen har skolans personal vid detta tillfälle gett en samstämmig bild av att de upplever att eleverna får studiero på skolan, och att elevernas upplevelse så som den rapporteras i protokollet inte kändes rättvis."

Myndigheten kunde trots det konstatera att "Grönkullaskolans arbete med att utforma en utbildning där alla elever tillförsäkras en studiemiljö som präglas av trygghet och studiero trots påbörjade åtgärder ännu inte motsvarar skolförfattningarnas krav. "

Lärare uttrycker också "frustration" över att nyanlända elever halkar efter i undervisningen. I en klass fick samtliga elever betyget E i ett ämne.


Nyheter från förstasidan

Kräver folkomröstning redan nästa år.

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.