Skolvåldtäkten i Alvesta

Alvesta tar skolledningen i försvar

Publicerad 26 november 2015 kl 11.00

Inrikes. Alvesta kommun försvarar nu Grönkullaskolans hantering av våldtäkten den 17 oktober, där skolledningen valde att inte informera föräldrarna om det inträffade och istället lät den afrikanske gärningsmannen gå kvar på skolan. Kommunen uppger även att den biträdande rektorn aldrig ska ha sagt "pojkar är pojkar" när hon fick kännedom om de sexuella ofredanden föregick händelsen.

Gilla artikeln på Facebook

I sociala medier pågår enligt Alvesta kommun ryktesspridning där det hävdas att den pojke som den 17 oktober begick en fullbordad våldtäkt mot en 10-årig svensk flicka på Grönkullaskolan redan är "dömd" för gärningen. I själva verket kommer pojken, som är minderårig, aldrig att kunna dömas för brottet och därför rättar nu Alvesta uppgifterna i ett pressmeddelande.

"Alvesta kommun beskylls för att försöka mörka information eller att inte göra någonting", skriver kommunchefen Kristiina Kosunen Eriksson på kommunens hemsida.

Kritiken mot kommunen beror på att man inte frivilligt informerade föräldrarna på Grönkullaskolan om den inträffade våldtäkten. Istället lät kommunen de två yngre afrikaner som var inblandade i händelsen gå kvar på skolan bland vanliga elever.

Först efter att Fria Tider den 6 november avslöjade vad som inträffat tvingades kommunen flytta eleverna från skolan.

Enligt Kristiina Kosunen Eriksson innebär skolans sätt att hantera våldtäkten att man har agerat "hanterats helt i enlighet med de rutiner som gäller".

I Fria Tiders artikel uppgav en man vars dotter blivit utsatt för sexuella trakasserier att en av rektorerna på skolan skulle ha bemött uppgifterna om brotten med kommentaren ”pojkar är pojkar”, och försökt att vifta bort händelsen. Ett flertal föräldrar som Fria Tider talat med ger en samstämmig bild av hur rektorerna hanterat situationen, men uppgifterna "stämmer inte" enligt Kristiina Kosunen Eriksson.

Det är dock inte första gången som den utpekade skolledningen ger en mer framgångsrik bild av sina arbetsinsatser än vad oberoende källor kan bekräfta. I en tillsynsrapport i augusti i år slog Skolinspektionen fast att "det finns brister inom samtliga av de bedömningsområden som Skolinspektionen har i uppgift att granska" på Grönkullaskolan. Samtliga elever som intervjuats av myndigheten beskriver skolmiljön som stökig – lektionerna präglas av skrik och bråk och det kastas saker i klassrummen.

"Av elevintervjuerna framgår även att det ofta även blir bråk på rasterna och att det är elevernas uppfattning att det finns för få vuxna ute som kan hjälpa dem", står det i rapporten. Men trots att uppgifterna till stora delar bekräftas av lärarkåren, som myndigheten också intervjuade, förnekar skolledningen all kännedom om problemen.

"Rektor uppger att hon inte känner igen de utsagor som framförts av elever, lärare och elevhälsan och uppger att det är hennes uppfattning att det överlag är lugnt på skolan", står det i Skolverkets rapport.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.