Sverige slopar straffrabatt vid grova brott

Publicerad 24 september 2021 kl 17.18

Inrikes. Den straff­rättsliga sär­behand­lingen av kriminella i ålders­gruppen 18–20 år innebär att "alltför stor hänsyn" tas till åldern och att utdömda straff inte tillräckligt åter­speglar brotts­lig­hetens allvar, hävdar regeringen. Därför vill man nu avskaffa straffrabatten vid grövre brott, och öppna för att ge 18-åringar livstids fängelse.

Gilla artikeln på Facebook

Enligt lagförslaget, som med all sannolikhet får stöd i Sveriges riksdag, ska straffrabatten avskaffas för den som är 18–20 år och har begått ett brott där minimistraffet är fängelse i ett år eller högre.

Det­samma ska gälla om brottets straff­värde uppgår till fängelse i ett år eller mer.

Det ska inte heller krävas särskilda skäl för att döma lagöver­trädare i den ålders­gruppen till fängelse, och samma straff ska kunna dömas ut som för andra myndiga lagöver­trädare, till exempel livstids fängelse.

Vidare föreslås att de särskilda ungdoms­påföljderna i princip ska vara för­behållna personer som inte fyllt 18 år vid tidpunkten för brottet. Den som är över 18 år ska få dömas till någon av ungdoms­påföljderna endast om det finns särskilda skäl för det.

Vidare föreslås att vissa allvarliga brott, t.ex. mord eller våld­täkt mot barn, inte ska kunna preskri­beras om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år.


Åtalet mot AFA

Ekonominyheter

Machetegäng rånar mäklare på Rolexklockor

Nya fallet efter visning i Västerås.. Tidigare blev en mäklare av med en klocka värd 100.000.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.