Varannan elev i årskurs 9 utsattes för brott

Publicerad 22 februari 2021 kl 12.51

Inrikes. Ungefär hälften, 48 procent av alla elever i årskurs 9 uppger att de under 2019 utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott. Nästan varannan ung kvinna (16-24 år), 44 procent, känner sig så otrygg i det egna bostadsområdet att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna.

Gilla artikeln på Facebook

De nya siffrorna kommer från en analys som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Barnombudsmannen. Analysen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådet under åren 2015 till 2020.

År 2019 uppgav 27 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för minst en stöld under de senaste tolv månaderna. 18 procent av eleverna uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under samma period. Det sker oftast i skolan eller på skolgården.

Fyra procent av eleverna i årskurs 9 uppgav att de år 2019 utsatts för grövre våld vid något tillfälle. Något fler flickor än pojkar uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle de senaste tolv månaderna, 14 respektive elva procent.

Skillnaden mellan pojkar och flickor är tydligast vid utsatthet för sexualbrott. En av fem flickor i årskurs 9 (20 procent) uppger att de utsatts för sexualbrott vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Samma siffra bland pojkar är 6 procent. Vanligast är att det sker i samband med exempelvis fester, festivaler och konserter.


PK-avhoppare förklarar läget i bok om evolution. Genetiken visar att mänskligheten kan delas upp i raser med olika egenskaper, menar han.31 Plus

Forskarna om plötsliga ombytet. Omvälvande händelse runt 1000 f.Kr. förklarar religiösa tabut.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Köper jätteannonser mot "bankmaffia"

Slaget om silverpriset fortsätter.. Småsparare köper nu annonser mot prisdumpande blankare i banksektorn.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

"Sveriges Soros" förlorar tvist mot staten. Riskkapitalisten Gabriel Urwitz, 71, tvingas punga ut igen.0 

Vetenskap

Corona ökar risken att föda för tidigt. Gravida kvinnor läggs till som riskgrupp.0 

Populär kemikalie ger barn lägre IQ. Finns överallt – först nu har den undersökts.0 

Kultur