Sveriges väg mot krig
GÅR SNABBT: Vid ett krig i norra Europa väntas Sverige bli ett bombmål för taktiska kärnvapen. Men nu varnar WHO för att myndigheter har undermålig beredskap mot strålskador hos befolkningen.

WHO: Bunkra medicin för kärnvapenkrig

Publicerad 28 januari 2023 kl 12.24

Inrikes. Världshälsoorganisationen (WHO) ger ut nya skärpta riktlinjer för läkemedel som bör lagras för radiologiska och nukleära nödsituationer. Organisationen varnar för att myndigheter är otillräckligt rustade för kärnvapenkrig och understryker att klockan tickar.
– Stater måste ordna fram behandlingar som täcker behoven – snabbt, säger WHO-chefen Maria Neira.

Dela artikeln

I Norden och Baltikum har USA-lojala regeringar varit imponerande snabba och effektiva med att leverera vapen, förbjuda ryska språket och på andra sätt öka motsättningarna i regionen på ett sätt som kan leda till kärnvapenkrig.

Men medaljen har en baksida, visar en färsk rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Enligt WHO har makthavarna nämligen inte varit tillräckligt snabba med att utöka beredskapen för de strålningsskador som tredje världskriget skulle orsaka, eller, som det heter i WHO:s pressmeddelande, som orsakas av "avsiktlig användning av radioaktivt material med uppsåt".

Organisationen varnar för att utvecklingen ligger efter på flera håll i världen och utfärdar nya skärpta riktlinjer om lager av läkemedel som antingen förhindrar eller minskar exponeringen för strålning, eller som behandlar skador när exponeringen har inträffat.

Enligt de tidigare riktlinjerna skulle sådana läkemedel lagras i närheten av kärnkraftverk. Men nu ändras den formuleringen till att beredskapslager ska finnas i alla områden där en "strålningsnödsituation" kan uppstå.

– I strålningsnödsituationer kan människor utsättas för strålning i doser som sträcker sig från försumbara till livshotande. Stater måste ordna fram behandlingar som täcker människors behov – snabbt, säger Dr Maria Neira, WHO:s tillförordnade biträdande generaldirektör, i pressmeddelandet.

– Det är viktigt att regeringar är beredda att skydda befolkningens hälsa och reagera omedelbart på krissituationer. Detta inkluderar att ha färdiga förråd av livräddande mediciner som kommer att minska riskerna och behandla skador från strålningen.

Publikationen ger även exempel på metoder för att etablera och hantera ett nationellt lager i utvalda länder, nämligen Frankrike, Tyskland, Japan, Sydkorea, Ryssland och USA. Även Argentina och Brasilien, som inte upplever atombombshot men däremot använder kärnkraft, finns med bland exemplen.

– Den uppdaterade listan över kritiska läkemedel kommer att vara ett viktigt beredskapsverktyg för våra samarbetspartners när det gäller att identifiera, anskaffa, lagra och leverera effektiva motåtgärder i tid till dem som är i riskzonen eller kommer att utsätts för dessa händelser, säger Dr Mike Ryan, verkställande direktör för WHO:s nödhälsoprogram.

Förutom avsiktlig nukleär skadeverkan vid kärnvapenkrig eller terrorism berör riktlinjerna skydd mot radiologiska eller nukleära nödsituationer vid kärnkraftverk, medicinska anläggningar eller forskningsanläggningar, samt olyckor under transport av radioaktivt material.

Vanligtvis ska ett nationellt lager mot kriser mot folkhälsoområdet inkludera generiska förnödenheter och material som används för alla typer av nödsituationer, såsom personlig skyddsutrustning (masker mm), antibiotika och smärtstillande läkemedel. Denna publikation innehåller dock endast specifika läkemedel mot mänsklig överexponering för strålning.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Lämnar SD efter Expressens bluffdrev

Tog skämt ur sitt sammanhang. Nu lovar Alexander Edbom att stämma vänstertidningen.0 

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.