Allt fler män under 40 får stroke

Publicerad 12 april 2021 kl 13.05

Inrikes. Hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre men de ökar nu tydligt hos män som ännu inte fyllt 40, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren.

Gilla artikeln på Facebook

Den aktuella studien, publicerad i Journal of Internal Medicine, omfattar data om knappt 1.3 miljoner män som mönstrade för militärtjänstgöring i Sverige under åren 1971-1995. Snittåldern vid mönstring var 18,3 år.

Uppgifterna om männens vikt, längd och fysiska kondition vid mönstring samkördes med data i Socialstyrelsens patient- och dödsorsaksregister för perioden 1991-2016. Männen följdes alltså från mönstring och drygt tjugo år framåt.

Andelen deltagare som vid mönstringen hade övervikt, BMI på 25-30, ökade under perioden 1971-1995 från 6,6 till 11,2 procent, medan andelen med fetma, BMI på 30 och uppåt, ökade från 1,0 till 2,6 procent. Under samma period försämrades också konditionsnivån något vid mönstring.

– Dessa faktorer, det vill säga övervikt, fetma och sämre kondition, är en del av förklaringen till den stora ökningen av hjärtsvikt som vi ser i studien, och att även stroke ökar, konstaterar David Åberg, docent på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och studiens försteförfattare, i ett utskick.

– Glädjande nog ser vi, trots ökande övervikt, en ganska kraftig minskning av hjärtinfarkt bland dessa yngre män, och att även dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskar, fortsätter han.

Antalet fall av hjärtsvikt inom 21 år från mönstring ökade enligt studien med 69 procent, från 0,49 per 1 000 av dem som hade mönstrat de första fem åren, 1971-75, till 0,83 per 1.000 som hade mönstrat de sista fem åren, 1991-95.

Antalet fall av stroke, alltså hjärninfarkt och hjärnblödning, uppvisade samma trend. Ökningen för hjärninfarkt var 32 procent, från 0,68 till 0,9 per 1 000 från första till sista femårskullen. Ökningen för hjärnblödning var 20 procent, från 0,45 till 0,54 per 1 000.

Hjärtinfarkterna inom 21 år från mönstring minskade däremot, med 43 procent, från 1,4 till 0,8 per 1.000 av dem som hade mönstrat först och sist. Andelen avlidna i hjärt-kärlsjukdomar sjönk också, med 50 procent, från 1,5 till 0,74 per 1 000.

Att trenderna för hjärt-kärlsjukdomar går åt olika håll över tid talar för att andra och okända faktorer också spelar in. Det kan handla om viktutveckling efter mönstring, men också stress och droganvändning. Särskilt för hjärtinfarkterna tror forskarna att kraftigt minskad rökning ligger bakom nedgången. Faktum kvarstår dock att övervikt och fetma påverkar.

– Vi ser att hjärtinfarkterna skulle minskat ännu mer om det inte vore för ökad övervikt och fetma. Våra resultat ger alltså ett starkt stöd för att övervikt och i någon mån dålig kondition redan vid 18 års ålder påverkar tidig hjärt-kärlsjukdom. På samhällsnivå blir det alltså viktigt att försöka öka fysisk aktivitet och ha goda matvanor redan i tonåren och samtidigt minska stillasittande, säger David Åberg.


Fria Tider avslöjar. Statliga mediejätten mörkade om varför muslimska familjen skickas hem.0 Plus

Liberala floskeln "Vi är alla afrikaner" utmanas av spektakulärt fynd. Människoliknande varelser i Europa vid en tid då våra påstådda förfäder i Afrika såg ut som apor, enligt ny studie.0 Plus

Ekonominyheter

Teskedsorden mörkar sin egen konkurs

Ingen information på hemsidan.. Interna kritiken: "En organisation med ryggrad står för den sits man har satt sig i".0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0 

"Kränkande och rasistiskt", enligt tingsrätten. Nu tvingas pensionär på Östermalm betala nästan 30.000 kronor.0 

Vetenskap

Tiotusentals följer kinesisk skrotraket. Följer med spänning var raketen slår ned.0 

Kinesisk raket kan krascha i Europa. Följs noggrant av experter.0 

Kultur

Här förs Roxette-gitarristen bort av polis. Christoffer Lundquist bars iväg från demonstrationen.0 

Är detta verkligen ett "rasisttecken"?. Vild PK-storm skakar legendariska tv-programmet.0 Plus