Arbetslösheten fortsätter öka

Publicerad 12 september 2019 kl 11.30

Inrikes. Arbetslösheten i Sverige ökar nu för andra månaden i rad, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och den kommer fortsätta att öka framöver.

Gilla artikeln på Facebook

I slutet av augusti var arbetslöshetsnivån i Sverige 7,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i fjol.

Vid månadsskiftet var 350.000 personer arbetslösa, vilket är 8.000 fler än för ett år sedan.

För första gången sedan 2011 är arbetslösheten nu också högre bland kvinnor än bland män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent.

"Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver", skriver Arbetsförmedlingen på torsdagen.

– Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på arbetsmarknaden är de som drabbas först av en konjunkturavmattning, det gäller bland annat utrikes födda kvinnor med kort utbildning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än 12 månader har också ökat, med 1.500 till 74.000 jämfört med för ett år sedan. Ökningen återfinns nästan uteslutande bland utrikes födda kvinnor med kort utbildning, påpekar Arbetsförmedlingen.

– Utbildningsnivån har stor betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Det visar sig bland annat genom att personer med gymnasial utbildning eller högre svarade för närmare 90 procent av sysselsättningsökningen bland utrikes födda under 2018, säger Sundén.

Bland de arbetslösa förra månaden var 148.000 inrikes födda och 202.000 utrikes födda.

2013 sade Stefan  Löfven att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Detta har han upprepat i varje regeringsförklaring, förutom i år, enligt TT. Målet kommer nämligen inte alls nås. I november 2018 hade i stället 17 av 28 EU:s länder lägre arbetslöshet än Sverige.


Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0