Genomsnittliga intelligensnivåer i världen enligt forskarna Richard Lynn och Tatu Vanhanens index. Blå länder präglas av hög IQ, gula av låg IQ och röda av mycket låg IQ.

Brå: Kvinnornas fel att invandrare toppar våldtäktsligan

Publicerad 9 mars 2021 kl 10.18

Inrikes. Invandrares kraftiga överrepresentation i våldtäktsstatistiken kan bero på att svenska kvinnor är mer benägna att anmäla invandrare för våldtäkt än vad de är att anmäla svenska män, uppger Brottsförebyggande rådet, Brå.

Gilla artikeln på Facebook

Stina Holmberg, forskningsråd på Brå, tror att kvinnor har en högre benägenhet att anmäla en våldtäkt om gärningsmannen är invandrare.

– Det kan vara så att man är mer benägen att anmäla något man blivit utsatt för, om brottet utförts av någon man känner sig mer främmande för, och som har låg social status, säger Holmberg till Aftonbladet enligt SVT.

Holmberg säger dock att det är "tänkbart" att invandrare begår fler våldtäkter på grund av att de har en annan kultur.

Teorin: Låg invandrar-IQ
I Sverige har ledande forskare dock även sökt svar i biologiska faktorer. En svensk studie från 2010 av närmare 50.000 män visade att män med låg begåvning oftare begår kriminella handlingar och oftare döms till fängelse än män med normal och hög begåvning.

Forskningsresultaten kan vara avgörande för att förstå varför till exempel somalier och irakier begår så många grova brott, såsom våldtäkter.

I en numera avpublicerad artikel i Huvudstadsbladet framgick att irakiska invandrare är 52,6 gånger mer våldtäktsbenägna än den genomsnittlige mannen i Finland. Somalierna, en av Finlands största invandrargrupper, kommer strax efter irakierna i statistiken.

"Olika funktioner" i hjärnan
I Finland ligger den genomsnittliga intelligensnivån på 102 IQ-punkter, vilket gör finländarna till en av de mest intelligenta befolkningarna i världen. Så är dock inte fallet med irakier och somalier. Enligt standardverket IQ and the Wealth of Nations har till exempel somalier en genomsnittlig IQ-nivå på 68, vilket skulle göra dem till en högriskgrupp för att begå kriminella handlingar – oavsett vilka åtgärder i form av så kallad assimilering och integration som staten sätter in.

I en intervju med Borås tidning 2012 uppgav Kriminalvårdens dåvarande forskningschef Martin Grann att Sverige i princip uteslutande fokuserade på sociala faktorer, trots att brottslighet kan förklaras av olika funktioner i hjärnan.

– Det är en ständig debatt om biologins respektive psykologins betydelse. I den tid vi lever i nu så står psykologin högt i kurs, men diskussionen handlar också mycket om olika funktioner i hjärnan. Men sådant kommer och går. Rent generellt i svensk kriminalpolitik så har det inte varit så intressant, där har det mest handlat om det sociala perspektivet.


Chockerande videon. Skräckdådet sker mitt på dagen – inför publik.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Inte diskriminering kolla personer med utländskt utseende hårdare vid gränsen

Domstol i Nederländerna slår fast. Kränkt politiker som såg ut som en "nigeriansk penningsmugglare" förlorar målet mot gränspolisen.0 

Ekonominyheter

Swedbank har Sveriges minst nöjda kunder

Nya siffror från Svenskt Kvalitetsindex.. Här är Sveriges bästa – och sämsta – banker.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.