IQ-frågan
"Extrem fascination för eld": Den danske experten Kim Thyssen pekar ut "låg intelligens" och "äktenskap inom släkten" som en anledning till den höga förekomsten av kriminalitet bland folkgrupper från Mellanöstern och Afrika. Bild från veckans upplopp i Fittja, Stockholm.
Läsarbild

Nordiska experter: "Inavel" och "låg intelligens" bakom bilbränderna

Publicerad 23 maj 2013 kl 17.37

Mångfald.Ungdomar som bor i mångkulturella områden så som Kista och Husby är oftare dömda för brott än jämnåriga i andra delar av landet, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Intelligensskillnader kan vara orsaken till utanförskapet och kriminaliteten, menar ledande forskare.

Gilla artikeln på Facebook

SVT har genomfört en granskning av kriminaliteten i vad man kallar utanförskaps­zoner, det vill säga invandrartäta områden, och resultatet ger en nedslående bild av den så kallade integrationen.

I den invandrartäta Malmöstadsdelen Rosengård är 14,7 procent av ungdomarna i åldern 15 till 19 år dömda för minst ett brott – mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittet på 6,7 procent. Andra områden med hög ungdoms­kriminalitet är Stockholms­förorterna Tensta, Kista, Husby och Rinkeby med flera.

Särskilt utsatta är invandrare från Afrika och Mellanöstern, som enligt Brå är den mest brottsbelastade invandrargruppen och som enligt statistik begår flerfaldigt mer grova brott än svenskar. Invandrare från Nordafrika och Irak är mer än 20 gånger oftare inblandade i våldtäkter än svenskar, enligt en studie (s. 107) från Brå.

Experterna: Extrem fascination för eld
Medan svenska politiker hävdar att den höga ungdoms­kriminaliteten bland invandrare beror på så kallade socioekonomiska faktorer och socialt utanförskap, menar danska utredare att "låg intelligens" hos många invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern samt "följderna av kusinäktenskap" är orsaken till den utbredda kriminaliten, skriver polistidningen Dansk Politi.

När den danske polisexperten Kim Thyssen redogör för orsakerna till kriminaliteten bland ungdomar i utanförskaps­områden tecknar han en mörk bild av tillvaron för Danmarks mest utsatta invandrar­grupper.

–– Det är unga som har ett litet ordförråd. De är impulsstyrda och inte konsekvensorienterade, och det är därför de är svåra att nå ut till. De har helt enkelt inte de redskap som krävs för att kunna diskutera. Många av dem har dessutom en extrem förkärlek för eld, säger han till Dansk Politi.

Intelligensskillnader orsak till utsatthet
Även själva utanförskapet i sig går att förklara med de utsatta invandrargruppernas låga intelligens, visar svensk forskning som gör gällande att det är lägre IQ som leder till att invandrarna inte får lika välavlönade jobb som svenskar.

Ledande svenska experter vid Lunds och Kalmars universitet har kommit fram till att att när invandrarna väl är inne i arbetsmarknaden, beror det strukturella lönegapet i själva verket på intelligensskillnader. Hade personer med två utlandsfödda föräldrar haft lika hög intelligens som svenskar hade de haft lika hög lön som svenskar, skriver forskarna Martin Nordin och Dan-Olof Rooth i en rapport (PDF s. 15).

”"När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens invandrare nästan helt".”

"”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med svenskar, givet att bägge har samma intelligens”", står det i rapporten.

Frågan saknar enkla lösningar
Somalier är en särskilt utsatt grupp i detta avseende. Den genomsnittliga IQ-nivån i Somalia är cirka 68, mot 101 för svenskar. Det innebär att sannolikheten att en slumpmässig svensk har högre intelligens än en slumpmässig somalier är 94 procent och att bara 2 procent av somalierna har högre IQ än den genomsnittlige svensken. Detta skulle enligt forskarna leda till ett strukturellt utanförskap.

Forskning gör också gällande att det inte räcker att låta de utsatta grupperna växa upp i västvärlden, med den näringsriktiga kosthållning och bättre utbildning som det medger, utan intelligensskillnaderna kommer att förbli stora.

Så väl amerikanska som svenska adoptionsstudier visar att den lägre IQ-nivån hos adopterade invandrare i utsatta grupper inte avhjälps även om de växer upp i svenska respektive amerikanska medelklassfamiljer.

Koreanska adoptivbarn däremot, som kommer från ett land med hög IQ enligt svensk standard, uppvisar en normal intelligens om de växer upp i adoptivfamiljer. Den genomsnittliga IQ-nivån bland koreaner på Koreahalvön är även den något högre än hos etniska svenskar i Sverige.

"Intelligens under medel"
”"Resultaten stöder hypotesen om att de sämre skolprestationerna hos icke-koreanska adoptivbarn beror på att de har intelligens under medel”", skriver Anders Hjern vid Karolinska Institutet i sin rapport.

Detta, menar forskare som bland annat brittiske Richard Lynn och den välrenommerade James Watson, antyder att problematiken beror på arv och uppväxtmiljö, snarare än bara miljö. Utsikterna för att med hjälp av så kallade "integrationsåtgärder" överbygga IQ-gapet mellan utsatta invandrargrupper och svenskar antas därmed vara mycket dåliga, enligt Lynn och Watson.

Andra forskare, så som Stephen Jay Gould, vidhåller trots adoptionsstudierna att det inte finns någon genetisk effekt.


Nyheter från förstasidan

Expressen avpublicerar ledarartikel om judisk flicka

Spred falsk historia från skola i Göteborg. "Har inte gått att verifiera händelseförloppet i detalj."0 

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.