Den svenska åsiktskorridoren

Av Widar Nord den 15 december 2013 kl 16.36

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid SOM-institutet på Göteborgs universitet. I ett nytt inlägg på sin blogg ger han en rad exempel på ganska populära politiska uppfattningar, som är fullständigt tillintetgjorda i den offentliga debatten.

Visste ni till exempel att varannan svensk vill förbjuda homosexuella att adoptera barn? Eller att en av fem vill återinföra dödsstraffet för mord?

I sitt inlägg konstaterar Oscarsson att svenska samhällsdebattörer har övergett viljan att försöka förstå åsikter som ligger en bit ifrån de egna.

"Huvudstrategin för opinionsbildare tycks istället vara fördömande: att högröstat påtala vilka jubelidioter alla andra är. Det kategoriska ofta sekundsnabba avfärdandet av avvikande verklighetsuppfattningar och ståndpunkter håller på att bli en norm."

"Åsiktskorridoren – det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd –– är mycket smal i Sverige. Det räcker numera att säga att man tror på Gud (vilket för övrigt 45 procent av befolkningen säger sig göra) för att betraktas som icke vid sina sinnes fulla bruk."


Ledarbloggens twitterfavoriter

Ledarbloggen twittrar

Välkommen

Här bloggar Sveriges rakaste höger om aktuella frågor ur ett frihetligt konservativt perspektiv. Ledarna är signerade, antingen med namn eller pseudonym, medan tidningens officiella linje framgår av våra huvudledare. Bloggens op-eds ska ge utrymme för externa perspektiv och ibland läsvärd kritik.

Ledarbloggens webbsvep