Domstol upphäver förbud mot att jobba utan munskydd på äldreboende

Publicerad 30 april 2020 kl 13.56

Lag & Rätt. Arbetsmiljöverket förbjöd Stockholms kommun att utföra patientnära arbete med coronasmittade på ett äldreboende om inte skyddsutrustning i form av visir i kombination med munskydd bars. Men nu upphävs förbudet av förvaltningsrätten med hänvisning till att det var otydligt.

Gilla artikeln på Facebook

Huvudskyddsombudet stoppade den 7 april arbetet vid äldreboendet Serafen på Kungsholmen i Stockholm.

Skyddsstoppet avsåg allt arbete där det fanns risk för exponering av konstaterad coronasmitta närmare än en meters avstånd. Huvud­skyddsombudet ansåg till skillnad från arbetsgivaren att munskydd är nödvändigt även om man har visir.

Efter att Stockholms kommun vänt sig till Arbetsmiljöverket för ett ställningstagande beslutade verket samma dag att förbjuda patientnära arbete på det aktuella äldreboendet. I förbudet angavs som villkor att visir skulle bäras i kombination med munskydd.

Stockholms kommun har uppgett i sitt överklagande att förbudet är alltför otydligt och ospecificerat. Förvaltningsrätten instämmer nu i den uppfattningen, eftersom Arbetsmiljöverket inte tydliggjort vad som avses med patientnära arbete.

"Verket har inte angett vid vilka arbetsmoment som förbudet gäller, eller om förbudet gäller vid allt arbete inom ett visst avstånd från brukaren. Förvaltningsrätten bedömer därför att förbudet inte är så tydligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas", skriver domstolen.

– Förvaltningsrättens avgörande innebär ingen medicinsk bedömning av vilken skyddsutrustning som ska användas i vissa arbetsmoment. I stället var det de rättsliga kraven på ett förbud som blev avgörande, säger chefsrådmannen Johan Lundmark i ett uttalande.


Isolering från kvinnor ny strategi mot falska anmälningar. Män i finansbranschen undviker affärsluncher, möten i enrum, vägrar sitta bredvid kvinnliga kollegor på flyget och bokar hotellrum på olika våningar.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Depression, bipolär sjukdom och schizofreni. Dansk forskningsstudie stärker sambandet mellan PK-åsikter och traditionell galenskap.0 Plus

Kultur

"Mr Bean" i upprop mot hatbrottslag. Muslimsk minister i Skottland vill inskränka yttrandefriheten.0 

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0