PUT efter våldtäkten

Efter flera års kamp: Nu utvisas äntligen Mohamed

Publicerad 2 mars 2016 kl 20.51

Inrikes. Permanent uppehållstillstånd och en skattefinansierad vistelse i Sverige. Det var sannolikt vad den idag 21-årige afghanen tänkte sig när han påstod sig ha "funnit Jesus" efter att ha döms till fängelse och utvisning för en grov barnvåldtäkt i Falun. Men en dom från migrationsdomstolen sköt 21-åringens planer i sank – nu är det bestämt att han ska utvisas tillbaka till Afghanistan.

Gilla artikeln på Facebook

Tidslinje över händelserna i fallet Mohamed

September 2009
Mohamed ansöker om uppehållstillstånd i Sverige.

12 maj 2011
Mohamed ansökan avslås av Migrationsverket som också beslutar att han ska utvisas till sitt hemland Afghanistan.

17 november 2011
Migrationsdomstolen fastställer Migrationsverket avgörande.

Augusti 2013
Mohamed – som sedan länge skulle varit utvisad från landet – begår en grov våldtäkt i Falun mot en underårig flicka. Brottet möjliggörs genom myndigheternas oförmåga att genomföra utvisningsbeslutet.

24 oktober 2013
Mohamed döms till två och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt mot barn. Han utvisas också i tio år.

23 december 2013
Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom.

12 februari 2015
Under sin häktes- och fängelsevistelse påstår Mohamed att han konverterat från islam till kristendom. Han ansöker därför om att utvisningsbeslutet ska stoppas.

13 april 2015
Migrationsverket tar inte till sig Mohamed argument om att han konverterat av genuin tro.

12 juni 2015
Migrationsdomstolen gör en annan bedömning och låter sig övertygas av Mohameds påstådda asylskäl.

21 september 2015
Migrationsöverdomstolen underkänner helt det tidigare avgörandet och bestämmer att ett nytt beslut måste fattas.

5 januari 2016
Migrationsdomstolen beslutar att Mohamed inte får något uppehållstillstånd utan att han istället ska utvisas i tio år – precis som Falu tingsrätt och Svea hovrätt sedan länge bestämt.

9 februari 2016
Migrationsöverdomstolen avslår Mohameds ansökan om prövningstillstånd.

Fria Tider har tidigare rapporterat om fallet med Mohamed som hösten 2013 brutalt våldtog en 14-årig svensk flicka på en parkeringsplats i Falun. Både tingsrätt och hovrätt dömde honom för grov våldtäkt mot barn till fängelse i två och ett halvt år samt utvisning i tio år efter avtjänat straff.

Höll sig undan och kom med osannolika uppgifter
Om myndigheterna gjort sitt redan från början hade 21-åringen varit utvisad sedan länge – men han höll sig kvar i landet efter det första utvisningsbeslutet för att kunna ansöka om uppehållstillstånd på nytt efter att det gamla beslutet preskriberats.

Under tiden som frihetsberövad gjorde Mohamed en helomvändning och påstod sig ha konverterat från troende muslim till kristendomen. Det var ett strategiskt mycket smart drag som i praktiken innebär att han kvalificerar sig till boende och bidrag på de svenska skattebetalarnas bekostnad – såg det ut som. Hans nyfunna tro gjorde avtryck på migrationsdomstolen, som belönade honom med ett permanent uppehållstillstånd, PUT, eftersom han påstods att som kristen riskera att utsättas för förföljelse vid utvisningen till sitt hemland Afghanistan.

Migrationsdomstolen gjorde helomvändning
I höstas underkände dock kammarrätten det beslut som migrationsdomstolen fattade om ge Mohamed ett permanent uppehållstillstånd. Enligt lagen ska en utvisningsdömd person bara kunna få PUT om denne sedan tidigare haft ett längre tidsbegränsat uppehållstillstånd, och det hade Mohamed inte haft. Därför kom beslut från myndigheten att migrationsdomstolen måste fatta nytt beslut.

Det nya utslaget kom i början av året från migrationsdomstolen. Enligt domen är det nu slutligt avgjort att den 21-årige barnvåldtäktsmannen inte kommer få stanna i Sverige och ges möjlighet att leva på bidrag – han ska istället utvisas från riket. Mohamed var dock missnöjd med beslutet och gick vidare till Migrationsöverdomstolen som för tre veckor sedan bestämde sig för att neka honom prövning.

Utvisningsmöjligheterna oklara
Mohamed har under sin sjuåriga vistelse i landet haft mycket att göra med de svenska myndigheterna. Handläggning av hans olika asylärenden, polisens brottsutredning, rättsliga processer och tid som häktad samt fängslad har sannolikt medfört stora kostnader för skattebetalarna. Av allt att döma kommer han att bli en fortsatt belastning för det svenska samhället – utvisningar till Afghanistan kan nämligen inte genomföras. Förra månaden rapporterade Tolonews att Afghanistan vägrar ingå avtal med länder som vill tvångsutvisa afghanska medborgare. Därmed kan våldsdömda invandrare få vistas fritt på svenska gator i väntan på ändring av det politiska ställningstagandet.

Fria Tider kunde för ett par veckor sedan avslöja att en av de åtta afghaner som 2011 begick en bestialiskt gruppvåldtäkt mot en svensk småbarnsmamma nu rör sig fritt i Sverige eftersom hans utvisning inte har gått att verkställa.

– Verkställigheten till Afghanistan står lite stilla just nu på grund av att Sverige håller på att förhandla om ett nytt återtagandeavtal med Afghanistan, berättade Therese Söderin, gruppchef vid gränspolisen i Västerås, för Fria Tider då.

Mohamed heter egentligen någonting annat.


Flyktingar med asyl i EU "flyr" till Sverige. "När de berättade om bidragsnivåerna förstod jag att jag hamnat på helt fel ställe".0 Plus

Varning för otäcka bilder! Uppemot 30 män rök ihop med yxor, brännbollsträn och machetes – blod överallt.0 Plus

Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.