Forskare: Tredje världen-invandrare "blir aldrig självförsörjande"

Publicerad 1 november 2021 kl 07.12

Vetenskap. "Genomsnittsindividen född utanför västvärlden blir aldrig självförsörjande över sin livscykel." Så lyder en av slutsatserna i en ny raport från Entreprenörskapsforum, skriven av forskare vid Lunds universitet.

Gilla artikeln på Facebook

Det finns mycket stora skillnader i graden av självförsörjning mellan olika grupper i Sverige.

I genomsnitt var 63 procent av inrikes födda i åldern 20 till 70 år självförsörjande år 2016. Motsvarande siffra för individer födda i andra västländer var 47 procent och för individer födda utanför västvärlden var endast 27 procent självförsörjande.

Detta framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum skriven av docent Åsa Hansson och professor Mats Tjernberg, båda vid Lunds universitet.

Självförsörjning mäts i rapporten som skillnaden mellan inbetalade inkomstskatter och erhållna bidrag och andra sociala transfereringar. Om skillnaden är positiv är skattebidraget större än erhållna transfereringar, medan ett negativt värde innebär att man erhåller mer i bidrag än man betalar i skatt. Är skillnaden noll anses man vara självförsörjande.

– Bland inrikes födda är år 2016 genomsnittsindividen i åldersintervallet 35 och 62 självförsörjande. För utrikes födda från andra västländer är motsvarande ålderspann 39 till 59 år medan genomsnittsindividen född utanför västvärlden inte är självförsörjande år 2016, säger Åsa Hansson i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att skillnaden i självförsörjning mellan inrikes och utrikes födda med låg utbildning (avsaknad av grundskoleutbildning) är liten. Dock är andelen utan grundskoleutbildning bland inrikes födda betydligt lägre än andelen bland utrikes födda.

– Det är angeläget att lösa hur utbildningsinsatser kan öka anställningsbarheten, men att höja utbildningsnivån tar lång tid. Det krävs alternativa åtgärder för lågutbildade som ökar möjligheterna att få ett jobb. Detta kan vara insatser som sänker kostnaderna för arbetsgivarna att anställa, starkare incitament på arbetsmarknaden, men även fler enkla jobb och lärlingsplatser, säger professor Mats Tjernberg.


Bär på särskild "spök-dna" som saknas hos européer och asiater. Men forskarna vet inte vad det är för apmänniska som afrikanerna blandat sig med.0 Plus

Salivprover visar: Homofobi kan vara naturligt. Åsynen av hånglande män framkallar samma α-amylasnivåer som fluglarver och otäcka maskar, hos heterosexuella män.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Tidningen mörkar bestialiska brottet. Låter istället våldtäktsmannen posera som "cool" gangster på stämningsfulla bilder i tidningens reportage.0 

Mer från Vetenskap

FN skyllde svält på "klimatet" – får bakläxa av forskare

Slog fast orsaken direkt.. Forskare: "Viktigt att inte automatiskt anta att allt dåligt som händer sker på grund av klimatförändringar."0 

Forskare odlar fram svenska cideräpplen

Korsar svenska äpplen med franska och engelska.. Ska ge tillräckligt bittra frukter för svensk cidertillverkning.0 

Vetenskap

Studie: Så styr media vår syn på invandring. Forskare jämförde reaktioner på artiklar i Avpixlat och ETC.0 Plus

Forskare: Obehagliga nästest för corona görs i onödan. Smärtfria salivtest fungerar lika bara.0 

Kultur

Ilskan: "Ace of Base spelar på flyktinghatar-propaganda-gala". Jenny Berggren på tv-gala till stöd för polska gränssoldater.0 

Vänsterregissören om sina homosexuella övergrepp: "Gjorde fel". Staffan Hildebrand ångrar sex med 13-åring.0