Rättegång efter "rasism" i vallokaler

Publicerad 20 januari 2021 kl 09.55

Inrikes. Stockholms stads valnämnd står fast vid sitt beslut att frånta en röstmottagare hans uppdrag efter att han kommit med rasistanklagelser. Organisationen Civil Rights Defenders håller dock inte med, utan menar att valnämnden brutit mot lagen. Nu har rättegången i Stockholms tingsrätt startat.

Gilla artikeln på Facebook

För snart ett år sedan stämde Civil Rights Defenders Stockholms stad. Detta efter att röstmottagaren Harry Peronius fråntagits sitt uppdrag efter att han kontaktat media och kommit med anklagelser om rasism och diskriminering.

Bakgrunden till stämningen och rättegången tar sin början i maj 2019, i samband med en utbildning för röstmottagare inför valet till Europaparlamentet. Under utbildningstillfället informerades deltagarna att, om en situation uppstår där en väljare vägrar lämna över sin valsedel till en röstmottagare med hänvisning till röstmottagarens utländska bakgrund, skulle väljaren ha rätt att lämna rösten till en svensk röstmottagare.

Harry Peronius, som hade fått uppdraget att jobba som ordförande i en vallokal i Björkhagen på valdagen, var en av dem som protesterade mot riktlinjerna med hänvisning till att de var diskriminerande och "tillåter rasism". Kort därefter blev han fråntagen sitt uppdrag med motiveringen att han hade gett uttryck för att han hade för avsikt att vägra låta väljare rösta.

– Jag står fast vid det jag sagt hela tiden. Alla har rätt att rösta, men en väljare ska inte få välja hudfärg på röstmottagaren. För det är att tillåta rasism och jag är helt emot det, säger Harry Peronius i ett pressmeddelande.

Stockholms stads valnämnd menar att det inte finns några diskriminerande riktlinjer och nekar även till felaktig behandling i samband med att Harry Peronius fråntogs sitt uppdrag. Civil Rights Defenders är dock kritisk till valnämndens agerande och menar att deras riktlinjer har varit diskriminerande och att de brutit mot diskrimineringslagen, Europakonventionen och tryckfrihetsförordningen genom att frånta Harry Peronius hans uppdrag.

– Anställda som påtalar diskriminering ska uppmuntras, inte bestraffas. Att utöva repressalier mot visselblåsare som slår larm är allvarligt och måste få konsekvenser, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.


PK-avhoppare förklarar läget i bok om evolution. Genetiken visar att mänskligheten kan delas upp i raser med olika egenskaper, menar han.31 Plus

Forskarna om plötsliga ombytet. Omvälvande händelse runt 1000 f.Kr. förklarar religiösa tabut.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Köper jätteannonser mot "bankmaffia"

Slaget om silverpriset fortsätter.. Småsparare köper nu annonser mot prisdumpande blankare i banksektorn.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

"Sveriges Soros" förlorar tvist mot staten. Riskkapitalisten Gabriel Urwitz, 71, tvingas punga ut igen.0 

Vetenskap

Corona ökar risken att föda för tidigt. Gravida kvinnor läggs till som riskgrupp.0 

Populär kemikalie ger barn lägre IQ. Finns överallt – först nu har den undersökts.0 

Kultur