Robert Aschbergs vänsterextrema nyhetsbyrå olaglig

Publicerad 28 april 2024 kl 14.41

Lag & Rätt. Den 28 mars förbjöd Hovrätten för övre Norrland journalisten och mångmiljonären Robert Aschbergs vänsterextrema nyhetsbyrå Sirén att använda allmänna handlingar från domstolen för att hänga ut enskilda personer. Nu gör Förvaltningsrätten i Stockholm samma bedömning – och öppnar för skadestånd åt de som redan blivit uthängda.

Dela artikeln

Domen handlade om Siréns privata brottsregister Acta Publica, tidigare kallat Piscatus, som startades av Expo-veteranen Robert Aschberg och AFA-mannen Martin Fredriksson samt flera medarbetare vid den vänsterextrema underrättelseorganisationen Expo.

Affärsidén var att erbjuda en större och mer integritetskränkande version av Lexbase, som ger svenska journalister möjlighet att gräva i enskildas privatliv.

Registret har länge varit olagligt i hela EU, eftersom GDPR anger att ett fullständigt register över fällande domar i brottmål endast får föras av en myndighet. Men riksdagen har gång på gång gått på Aschbergs linje och vägrat att begränsa det privata brottsregistret i svensk lag.

I mars konstaterade Hovrätten för övre Norrland att förbudet mot privata brottsregister gäller i Sverige ändå, eftersom EU-rätten har företräde. I sitt beslut konstaterar hovrätten att Sirén bedriver ett fullständigt register över fällande domar och att det strider mot GDPR.

I praktiken innebär hovrättens beslut att den så kallade integritets­skydds­myndigheten IMY nu blir tvungen att ingripa och stoppa det privata brottsregistret, vare sig myndigheten vill det eller inte.

Beslutet innebär också att den vakande hand som riksdagen hittills har hållit över vänsterextremisterna inte längre kan skydda dem från rättsliga konsekvenser direkt enligt GDPR.

Öppnar för skadestånd
Domen för även med sig att enskilda som har blivit uthängda i tjänster som Sirén, Verifiera och Lexbase kan ha rätt till ett schablonmässigt skadestånd enligt GDPR, för närvarande minst 3.000 kronor per person. Något som med hänsyn till antalet registrerade skulle kunna innebära ett konkurshot mot den vänsterextrema verksamheten.

Hovrätten förbjöd Sirén att tillgängliggöra personnummer, personnamn eller adresser för de personer som förekommer i domarna som hovrätten lämnar ut.

Hovrätten passade också på att påminna vänsterextremisterna om vad som händer om de bryter mot lagen.

"Hovrätten erinrar om att den som bryter mot det som bestämts i ett förbehåll kan dömas för brott mot tystnadsplikten. Påföljden är böter och fängelse i högst två år", skrev hovrätten i beslutet som skickades till Sirén.

Hovrättsavgörandet har nu fått Förvaltningsrätten i Stockholm att göra samma sak, med hänvisning till hovrättens nya praxis.

Under onsdagen beslutade förvaltningsrätten i Stockholm att allmänna handlingar bara får lämnas ut till nyhetsbyråerna Vivalto, Sirén, Trobar och Stat och Samhälle med vissa förbehåll, bland annat att enskildas namn och adresser inte lämnas vidare.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Hushållen fortsätter hålla i plånboken

Konjunkturinstitutets nya prognos.. Lågkonjunkturen håller i sig även nästa år.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.