Svensk studie: Hälften så många spermier hos söner till rökande pappor

Publicerad 26 november 2018 kl 09.28

Vetenskap. Mammans rökning under graviditeten har i upprepade studier förknippats med minskat spermieantal hos sönerna. Men nu har en forskargrupp vid Lunds universitet upptäckt att män vars pappa rökte vid tiden för graviditeten har hälften så många spermier som de med icke-rökande fäder. Detta oberoende av nikotinexponeringen från modern.

Gilla artikeln på Facebook

Studien, som publiceras i PLOS One, är gjord på 104 svenska män mellan 17 och 20 år.

När forskarna justerat för flera faktorer, bland annat mammans egen nikotinexponering, socioekonomiska faktorer och de unga männens egen rökning, hade män med rökande fäder 41 procent lägre spermiekoncentration och 51 procent färre spermier än män till icke-rökande fäder.

Forskargruppen vid Lunds universitet är den första som rapporterat om det anmärkningsvärda sambandet.

– Jag blev mycket förvånad att oavsett halten av mammans nikotinexponering hade de män vars pappa rökt så mycket färre spermier, säger Jonatan Axelsson, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare i yrkes- och miljömedicin vid Labmedicin, i ett utskick.

Biomarkören kotinin är en nedbrytningsprodukt från nikotin som kan mätas i blodet. Genom att mäta halten av kotinin kan man se om det är föräldern själv som röker eller om denne utsatts för passiv rökning.

Många tidigare studier visar att det inte är bra för fostret när mamman röker, men i den här studien verkar sambandet mellan pappans rökning och sönernas spermieantal ännu tydligare.

Varför det förhåller sig så kan forskarna dock inte förklara. Det krävs mer forskning för att förstå de bakomliggande mekanismerna. Däremot har liknande studier också visat på samband mellan rökning hos pappan och olika hälsoutfall hos barnet, exempelvis missbildningar.

– Till skillnad från mammans ägg så delar sig pappans könsceller kontinuerligt genom livet och just vid celldelning uppkommer ofta mutationer. Vi vet att tobaksrök innehåller många mutationsframkallande ämnen, och då kan man tänka sig att könscellerna vid befruktningen har ådragit sig mutationer och på så sätt fört över gener som ger en försämrad spermiekvalitet hos sönerna, säger Jonatan Axelsson.

De flesta nytillkomna mutationer (så kallade de novo-mutationer) kommer via pappan och det finns även kopplingar mellan pappans ålder och en del komplexa sjukdomar. Dessutom har man sett att rökning är kopplad till DNA-skador i spermier och att rökare har fler brott på DNA-strängen. Barn till rökande fäder har rapporterats ha upp till fyra gånger fler mutationer i en viss repetitiv del av DNA, än barn till pappor som inte röker.

– Vi vet att det finns ett samband mellan spermieantal och chans till graviditet, så det skulle kunna påverka möjligheten för dessa män att kunna få barn i framtiden. Pappans rökning är också kopplad till ett kortare reproduktivt livspann hos döttrar så föreställningen om att allt beror på om modern röker eller ej verkar inte övertygande, men fler studier skulle kunna komma närmare ett eventuellt orsakssamband, säger Jonatan Axelsson.


Brottsvåg på badhusen

"Jag befann mig i en sexuell nödsituation." Roade sig med att dyka från hopptornet efter våldsamma övergreppet, medan pojken fick föras till sjukhus.0 Plus

Ärliget och uppriktighet ingen social konstruktion. Beteendet beror på männens testosteronnivåer, visar forskning.45 Plus

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Kolumn. Jan Tullberg om systemet som används för att byta befolkning.0 

Vetenskap

En av fyra: Staten har ansvaret för min ekonomiska situation. Särskilt unga kvinnor anser sig ha rätt att försörjas av andra.0 

Kultur

PK-storm mot Stephen King. Kritiserade kvotering av ickevita i filmroller.0