Coronavaccin

Högre andel smittade bland vaccinerade i nästan alla åldrar

Publicerad 13 januari 2022 kl 16.46

Inrikes. Smittspridningen är nu större bland vaccinerade än ovaccinerade i alla åldersgrupper mellan 20 och 69 år. Bland barn och gamla är förhållandet det motsatta, men andelen smittade i gruppen vaccinerade växer snabbare än bland ovaccinerade. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten som Fria Tider tagit del av.

Dela artikeln

Folkhälsomyndigheten publicerar varje vecka rapporter med statistik över coronasmittans utbredning i Sverige. Den senaste rapporten kom förra veckan och gäller vecka 52. Fria Tider har begärt ut underlagen för rapporten.

I rapporten redovisas uppgifter om hur många nya fall av covid-19 som inrapporterats per 100.000 invånare under veckan, samt hur dessa fördelar sig mellan vaccinerade och ovaccinerade.

Bland alla åldersspann i yrkesverksam ålder ligger under vecka 52 antalet inrapporterade fall per 100.000 invånare högre bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Som framgår av tabellen i slutet av denna artikel smittas alltså vaccinerade oftare än ovaccinerade i samtliga åldersgrupper mellan 20 och 69 år.

I befolkningen från 12 år och uppåt (barn under 12 vaccineras inte) inrapporterades 343 fall per 100.000 invånare i den vaccinerade delen av befolkningen och 443 fall per 100.000 invånare i den ovaccinerade delen av befolkningen. Andelen som smittats under veckan var med andra ord cirka 0,34 procent bland vaccinerade och 0,44 procent bland ovaccinerade.

Dominerar i yrkesverksam ålder
Sedan smittan började öka i oktober har trenden varit att andelen som smittas per vecka växer snabbare bland vaccinerade än bland ovaccinerade.

Vecka 42 var andelen smittade under veckan 0,023 procent bland vaccinerade och 0,093 procent bland ovaccinerade. Från vecka 42 till vecka 52 förra året har alltså andelen smittade per vecka blivit cirka 15 gånger större för vaccinerade, men bara 5 gånger större för ovaccinerade.

Om trenden fortsätter kommer andelen som smittas snart att vara högre bland vaccinerade än bland ovaccinerade inte bara i yrkesverksam ålder, utan i hela befolkningen.

Antal fall per 100.000 invånare under vecka 52

ÅlderOvaccineradeVaccinerade
20-29 år812,44928,88
30-39 år770,82848,45
40-49 år747,66842,08
50-59 år627,18758,00
60-69 år365,01368,09

I Folkhälsomyndighetens veckorapporter redovisas den statistik som återgetts ovan endast i diagramform. Fria Tider har emellertid inhämtat de siffror som utgör underlaget till diagrammen från Folkhälsomyndigheten, som du kan ladda ned i Excel-format.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.