Var tionde ung kvinna på antidepressiva

Publicerad 11 april 2021 kl 15.40

Inrikes. Allt fler barn och unga vuxna söker hjälp för psykiska besvär, något som lett till att förskrivningen av antidepressiva läkemedel nu har ökat flera år i rad. Uttagen är dubbelt så höga bland flickor och unga kvinnor som bland pojkar och unga män, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Gilla artikeln på Facebook

Under 2019 var det 40.243 kvinnor mellan 18 och 24 år, det vill säga cirka 10 procent i den åldersgruppen, som gjorde minst ett uttag av ett antidepressivt läkemedel på apotek. Motsvarande antal män var 21.341, det vill säga 5 procent i den åldersgruppen.

Även bland 10-17-åringarna var det nästan dubbelt så många flickor som pojkar som fick ett recept utskrivet, enligt Socialstyrelsen.

– Förklaringen är att flickor och unga kvinnor oftare diagnostiseras med depressioner och ångestsyndrom och att de även i högre grad drabbas av andra tillstånd, som ätstörningar, vissa smärttillstånd och premenstruellt syndrom. En annan faktor som bidrar till högre användning av läkemedel bland unga kvinnor är att de tar läkemedlen under längre tid, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett utskick.

Bland små barn råder dock omvända förhållanden. Under 2019 var det 318 pojkar och 169 flickor i åldersgruppen 5-9 år som gjorde minst ett uttag av antidepressiva läkemedel.

­– Pojkar i den åldern diagnostiseras med adhd och autism i större utsträckning än flickor och tilläggsproblematik är vanligt. Det förklarar deras högre användning av antidepressiva läkemedel, säger Peter Salmi.

80 procent av läkemedlen som skrivs ut tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare, även kallade SSRI-preparat.

Ofta har de som får antidepressiva läkemedel vid depressioner och ångestsyndrom även andra psykiatriska diagnoser, enligt Socialstyrelsens analys som baseras på data från myndighetens nationella patientregister och läkemedelsregister.

– Vanliga diagnoser är adhd och autism men även skadligt bruk eller beroende och ätstörningar är vanligt bland äldre barn och personlighetssyndrom bland unga vuxna. Ofta ser vi samsjuklighet hos 5-9-åringar, i synnerhet bland pojkar där drygt 70 procent hade samsjuklighet i främst adhd och autism, säger Peter Salmi.

Barn får sällan antidepressiva läkemedel förskrivna inom primärvården utan främst inom barn- och ungdomspsykiatrin och annan specialistvård som barn- och ungdomsmedicin eller habilitering.

– Men när det gäller unga vuxna sker förskrivningen i drygt 3 av 5 fall inom primärvården. Vilket är i enlighet med att primärvården är första linjen vid depressioner och ångestsyndrom, säger Peter Salmi.


Ekonominyheter

Företagare ska kunna dömas för bidragsbrott

Utskottsinitiativ mot bidragsfusk.. Nu ska bidragsbrottslagen även omfatta statliga stöd till företag.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0 

Mer från Inrikes

SD-kravet: Hissa Israels flagga över Rosenbad

Vill se främmande statens fana på Sveriges regeringskansli.. "Björn Söder har skickat in en begäran om detta till regeringen."0 

Vaccinet "märks inte". Majoriteten av de vårdade över 65 har fått vaccin.0 

Vetenskap

Ny månbas första steg mot resor till mars. Resan till mars tar tre år.0 

Rasbiologiska institutet 100 år – så rätt hade de. Skälldes ut – för korrekta teorier.0 

Kultur

Här förs Roxette-gitarristen bort av polis. Christoffer Lundquist bars iväg från demonstrationen.0 

Är detta verkligen ett "rasisttecken"?. Vild PK-storm skakar legendariska tv-programmet.0 Plus