" /> " /> " />
SDU och bidragen

Mejlbeviset: Här lurar Ungdomsstyrelsen SDU

Publicerad 22 januari 2014 kl 19.05

Inrikes.På onsdagen polisanmälde SDU en enhetschef vid Ungdomsstyrelsen för tjänstefel, som man menar har vilselett ungdomsförbundet i syfte att kunna avslå deras ansökan om statsbidrag. Myndigheten ska ha lurat SDU att tro att deras ansökan uppfyllde alla krav, hävdar SDU. Nu kan Fria Tider publicera mejlbevis som ska styrka SDU:s version.

Gilla artikeln på Facebook

I en text på Ungdomsstyrelsen.se försvarar sig myndighetens chefsjurist Lena Hallberg och den polisanmälde enhetschefen Fredrik Wikström sig mot Dagens Nyheter, som under gårdagen på ledarplats kritiserade Ungdomsstyrelsens beslut att neka SDU bidrag.

Enligt de båda tjänstemännens försvarstext bad myndigheten redan förra året SDU att lämna in kopior på sina lokala stadgar, så att de skulle kunna bedömas av Ungdomsstyrelsen inför nästa år. Men enligt Wikström och Hallberg inkom aldrig SDU med några sådana handlingar.

"Konsekvensen blev att vi inte kunde påtala de brister som nu är hindret för bidrag till SDU", skriver de båda tjänstemannen i sin text.

Men en mejlkonversation som Fria Tider har tagit del tycks visa att tjänstemännens version inte överensstämmer med sanningen. I ett mejl daterat den 6 maj 2013 skickar SDU:s Eric Myrin en kopia på förbundets nya normalstadgar till Lena Hallberg och frågar om de stämmer överens med de krav som Ungdomsstyrelsen tillämpar enligt förordningen, varpå Lena Hallberg svarar följande:

"Jag har stämt av era frågor med min kollega Nada och vi bedömer båda två att de ändringar som ni kommer att göra i era stadgar är förenliga med förordningens krav för statsbidraget".

Med Ungdomsstyrelsen kom alltså lagom till beslutsdagen att ändra sig på den punkten, och avslog i fredags utan förvarning SDU:s ansökan. Men att man skulle ha saknat möjlighet att påtala de påstådda bristerna för SDU stämmer alltså inte, trots att det enligt SDU stod klart för Ungdomsstyrelsen redan när mejlet skickades att de lokala stadgeändringarna skulle komma att antas formellt först efter årsskiftet.

I sin polisanmälan, som lämnades in på onsdagen, hävdar SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand att myndigheten har brutit mot sin serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen, genom att vilseleda SDU i syfte att kunna neka ungdomsförbundet bidrag. SDU anser även att myndigheten har brutit mot sin objektivitetsplikt enligt regeringsformen och att de försöker vilseleda SDU ytterligare genom att hävda att bidragsbeslutet "inte kan överklagas" – trots att ett överklagandeförbud skulle stå i strid med EU-rätten enligt flera domstolsbeslut.

– Tjänstemannens nonchalanta inställning till likabehandlingsprincipen i kombination med en ovilja att rätta sig efter domstolsbeslut gör att vi nu lämnat in en anmälan för tjänstefel. Tjänstemannen har fullständigt struntat i sin serviceskyldighet under processen och valt att i efterhand avslå vår ansökan på en påstådd teknikalitet som utan problem hade kunnat kommuniceras under den ett år långa ansökningsprocessen. Sådant maktmissbruk är helt oacceptabelt, säger SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand i en kommentar.

Fria Tider har sökt de ansvariga tjänstemännen Lena Hallberg och Fredrik Wikström för en kommentar.


Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Feministerna lockar barn med gratis medlemsskap. Småglin ska möjliggöra fortsatt skattefinansierad kamp mot "rasism".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Allt tyder på att Sverige får ny regering

På måndag nästa vecka hålls misstroendevoteringen. SD, M och KD ställer upp på Vänsterpartiets misstroendeförklaring.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.