SDU och bidragen
NEKAS BIDRAG: Ungdomsstyrelsen avslog SDU:s ansökan om föreningsbidrag för tredje året i rad. Nu polisanmäler SDU den ansvarige tjänstemannen vid myndigheten.

SDU polisanmäler chef vid Ungdomsstyrelsen

Publicerad 22 januari 2014 kl 17.45

Inrikes.Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU polisanmäler en enhetschef vid Ungdomsstyrelsen för tjänstefel sedan myndigheten tre år i rad har valt att avslå förbundets ansökan om bidrag med hänvisning till påstådda formella brister i ansökan.

Gilla artikeln på Facebook

Enligt SDU har myndigheten inte upplyst förbundet om att deras ansökan skulle kunna avslås med hänvisning till de formella brister som man hänvisat till i avslagsbeslutet, utan istället gett sken av att ansökan var fullständig. Genom sin underlåtenhet att informera förbundet har den ansvarige enhetschefen Fredrik Wikström brutit mot myndighetens serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen, hävdar SDU i sin polisanmälan.

"Genom att inte delge nödvändig information har man vilselett förbundet och därmed gett sig själv möjligheten att avslå ansökan på rena teknikaliteter", skriver SDU-styrelsen i ett pressmeddelande.

Under gårdagen kritiserades Ungdomsstyrelsens agerande i ärendet av flera tunga jurister och opinionsbildare, bland annat i en ledare i Dagens Nyheter. I ett svar på DN:s ledare skriver Ungdomsstyrelsen att SDU inte har visat upp några lokala stadgar vid förra årets prövning, och att det är därför som myndigheten inte har kunnat informera SDU om bristerna.

"Vi begärde även in lokala stadgar vid fem stickprov under förra årets handläggning (det så kallade bidragsåret 2013) men SDU lämnade inget sådant underlag. Konsekvensen blev att vi inte kunde påtala de brister som nu är hindret för bidrag till SDU", skriver den polisanmälde tjänstemannen i ett svar på kritiken från Dagens Nyheter.

Fria Tiders granskning visar dock att SDU redan under 2012 skickade in stadgar som hade samma påstådda brister som Ungdomsstyrelsen nu använder för att avslå hela ungdomsförbundets ansökan. Bland annat saknades namnet på de lokala föreningarna "i paragraf" – vilket är den enda påstådda brist som myndigheten hänvisar till i årets avslagsbeslut.

I en ljudinspelning som SDU lade upp på Youtube redan i april 2013 vägrar myndigheten först att förklara varför man har avslagit ansökan om bidrag för 2013. Istället hänvisar man till en "helhetsbedöminng", och först efter att ha pressats med en rad frågor väljer enhetschefen Fredrik Wikström att berätta att SDU måste ändra sitt sätt att räkna antalet medlemmar för att kunna få bidrag.

Varken Wikström eller myndighetens chefsjurist Lena Hallberg, som också är med under mötet, nämner dock att namnet på lokalavdelningarna måste framgå "i paragraf" för att bidrag ska kunna beviljas, vilket är skälet till att man avslog SDU:s ansökan i 2014 års beslut.

Fria Tider har sökt den polisanmälde enhetschefen Fredrik Wikström och myndighetens chefsjurist Lena Hallberg för en kommentar. Vi har även mejlat ett antal skriftliga frågor till Ungdomsstyrelsen.

I ett svar skriver handläggaren som berett ärendet om SDU, Marina Tjelvling, att Ungdomsstyrelsen inte misstänker att SDU:s lokalföreningar inte existerar, men att lokalföreningarna måste ha antagit stadgar i demokratisk ordning för att kunna beviljas bidrag. Enligt Tjelvling måste namnet på lokalföreningarna framgå "i stadgarna", vilket Ungdomsstyrelsen menar att det inte gör i SDU:s fall, eftersom SDU har placerat namnet på sina lokalföreningar i stadgarnas rubrik istället för i paragraf.

Att anta likalydande stadgar för samtliga lokalföreningar – så kallade normalstadgar – är dock inget problem så länge lokalföreningarnas namn framgår efter ett paragraftecken och inte i rubriken, menar Ungdomsstyrelsen.

"Det går bra att anta normalstadgar men då ska det framgå att det är föreningens stadgar till exempel genom att föreningens namn finns med i stadgarna", skriver Marina Tjelvling.

Artikeln uppdateras löpande. Fria Tider söker Lena Hallberg och Fredrik Wikström för en kommentar.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

ECB flaggar för åtgärder mot bitcoin

"Kryphål kommer de att användas".. Samtidigt stiger kryptovalutan bitcoin kraftigt.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

"Därför stämmer jag Swedbank". Widar Nord om sin tvist med S-märkta bankjätten.0 

Eldsvåda hjälpte Hitler krossa oppositionen 1933. Man kan ana varför Demokraterna vill framställa ett mindre upplopp som en statskupp, skriver Jan Tullberg.0 

Vetenskap

Så drabbas DIN ekonomi av satsningen på vindkraft. Svenska forskare sågar "energiomställning" från kärnkraft.0 Plus

Kultur

Breaking Bad-stjärnan kritisk till "cancel culture". Samhället har blivit hårdare och mindre tolerant, enligt Bryant Cranston.0