SDU och bidragen

SDU nekas bidrag – trots felaktigt besked från Ungdomsstyrelsen

Publicerad 3 juni 2014 kl 17.20

Inrikes. Det blir inget ungdomsbidrag åt SDU, slår förvaltningsrätten fast i en färsk dom. Domstolen anser att Ungdomsstyrelsen vilselett SDU under handläggningen av ärendet, men menar att det inte är skäl nog för en ny prövning.

Gilla artikeln på Facebook

© Henrik Vinge

SDU:s förbundsjurist Henrik Vinge.

Ungdomsstyrelsen, som nyligen har bytt namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har två år i rad avslagit ansökningar om ungdomsbidrag från SDU – ett bidrag som alla andra politiska ungdomsförbund får del av. SDU har överklagat båda besluten till Förvaltningsrätten i Stockholm som meddelade dom i ärendena i fredags.

Rätten avslår båda SDU:s överklaganden med motiveringen att förbundets lokala medlemsföreningar inte kan anses ha antagit stadgar i demokratisk ordning, vilket är ett krav för att ett ungdomsförbund ska vara bidragsberättigat.

En av de grunder som SDU åberopade till stöd för sitt överklagande var att Ungdomsstyrelsen under handläggningen av ärendet informerade SDU om att stadgarna var helt i sin ordning. Ungdomsstyrelsen hävdade under rättegången i förvaltningsrätten att det inte stämde och att SDU lyft fram ”brottstycken ur en viss mejlkonversation”.

Domstolen underkänner emellertid Ungdomsstyrelsens försök att bortförklara sitt agerande och framför kritik mot myndighetens handläggning.

”Förvaltningsrätten konstaterar dock att det inte framkommit annat än att myndigheten gett ett positivt besked angående förslaget till de ändringar SDU gjorde i sina stadgar i september 2013. Det hade enligt förvaltningsrättens mening varit lämpligt om myndigheten vid detta tillfälle gett ytterligare information om vad som krävs enligt förordningen i aktuellt avseende”, skriver rådmannen Eva Frånlund Althin i domen.

Förvaltningsrätten bedömer emellertid, utan att förklara varför, att de eventuella brister som förekommit inte motiverar att ärendet återförvisas till Ungdomsstyrelsen för en ny prövning.

SDU:s juridiska ombud Henrik Vinge uppger att förbundet kommer att överklaga domen avseende bidraget för 2014 till kammarrätten.

– Min bedömning är alltjämt att vi uppfyller de krav som förordningen ställer. Efter avslaget i januari 2013 har förbundet fört en fördjupad dialog med Ungdomsstyrelsen i syfte att erhålla bidraget i januari 2014. SDU har gått Ungdomsstyrelsen till mötes i samtliga avseenden just för att kunna uppvisa att man vidtagit alla nödvändiga åtgärder – utan undantag – som Ungdomsstyrelsen uppfattat som nödvändiga för att kunna bevilja bidraget. Bland annat mot den bakgrunden finner jag utrymme att överklaga den senare av de två domarna, säger Vinge.

Fria Tider avslöjade i januari att den ansvariga handläggaren på Ungdomsstyrelsen, Marina Tjelving, gillar SD-kritiska grupper på Facebook och att Ungdomsstyrelsens officiella twitterkonto favoritmarkerat ett SD-kritiskt meddelande på Twitter. Det har också framkommit att Ung Vänsters stadgar är utformade på samma sätt som SDU:s, men att Ung Vänster trots detta beviljats samma bidrag som Ungdomsstyrelsen menar att SDU inte har rätt till.


Nya bilder visar: Stalins ubåt fick in fullträff. Endast sju av 40 ombord överlevde S-märkta militärtransporten till Tredje riket.0 Plus

Halalslaktat kött och dadlar i stort projekt. Hundratals butiker ska ställas om till mångkulturellt läge redan under 2021.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Nätförsäljningen sjönk 8,7 procent i december. Högre priser och produktbrist två av orsakerna.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Tidningen mörkar bestialiska brottet. Låter istället våldtäktsmannen posera som "cool" gangster på stämningsfulla bilder i tidningens reportage.0 

Vetenskap

Stor ras-studie fann gen som skyddar mot corona. Jämförde européers och afrikaners skilda DNA-uppsättningar.0 

Pfizers VD: Vi vet inte hur länge tredje sprutan skyddar. Tredje spruta påstås ge ”rimligt skydd” mot omikron.0 

Kultur

Ny bokhandel säljer böcker som nobbas av Bonnier. Uppger sig ha marknadens största urval.0 

Pedofilanklagelserna mot Bob Dylan växer. Vänsterikonen anklagas för "månader" av sexövergrepp.0