Finland förbjuder NMR

Publicerad 22 september 2020 kl 10.47

Utrikes. Nordiska motståndsrörelsens Finlandsavdelning är olaglig och måste upplösas. Det fastslår högsta domstolen i Finland idag.

Gilla artikeln på Facebook

Det är första gången sedan 1970-talet som en organisation förbjuds i Finland, skriver Yle.

Enligt finska HD:s dom strider NMR:s syften "mot grundlagens och strafflagens grunder för ett demokratiskt samhälle och de bakomliggande värderingarna".

"De skrivelser som publicerats på föreningens webbplats var riktade mot olika folkgrupper på ett sätt som skulle betraktas som hets mot folkgrupp och som således är kriminaliserat. Dessutom skulle den användning av våld som hänför sig till föreningens verksamhet anses som en del av föreningens verksamhet", skriver domstolen.

HD anser vidare att föreningens verksamhet kränker eller strävar efter att kränka "de grundläggande fri- och rättigheterna samt mänskliga rättigheterna, som tryggas i grundlagen och internationella konventioner om mänskliga rättigheter".

"En del av verksamheten stred direkt mot strafflagen. De verksamhetssätt som ansågs som lagstridiga utgjorde en betydande del av föreningens verksamhet, och den bedrev annan slags verksamhet endast i ringa omfattning", konstaterar HD.

I sina svar till HD har har NMR:s styrelsemedlemmar hänvisat till föreningsfriheten och yttrandefriheten. HD anser dock att föreningens verksamhet har utgjort ett "missbruk av dessa rättigheter, eftersom föreningens mål var att upphäva de demokratiska strukturerna eller att väsentligt inskränka andras grundläggande fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter". Därför åtnjuter föreningens syfte och verksamhet inte skydd för föreningsfrihet eller yttrandefrihet.

HD hade tidigare beslutat att tillfälligt förbjuda NMR:s verksamhet tills domstolen har avgjort ärendet slutgiltigt.

Birkalands tingsrätt och Åbo hovrätt har i sina tidigare domar förklarat föreningen upplöst.

Polisstyrelsen krävde också att NMR skulle upplösas.

– Vi anser att domstolens ståndpunkt är ett klart meddelande om att organisationer som är våldsamma och använder tal som är rasistiskt eller på annat sätt kränker den mänskliga värdigheten inte ska ha en plats i det finländska samhället, säger polisöverinspektör Heikki Lausmaa vid Polisstyrelsen till Yle.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Bogvisiret var en bluff. Widar Nord om varför Estoniabilderna är århundradets avslöjande.0 

Politikersonen hade kunnat få fängelse. Men de här ovanliga åtgärderna från polis och åklagare ledde till att Erik Reinfeldt kom undan med strafföreläggande.0 Plus

Vetenskap

Svenska kvinnor mördade mer än män. Sensationell ny forskning om 1800-talets våld.0 Plus

Kultur

Raskrav införs för att få Oscar för bästa film. Nya "mångfaldskriterier" måste uppfyllas.0