Inspelning från polisens kroppskamera tillåts som bevisning

Publicerad 21 april 2021 kl 11.07

Inrikes. Högsta domstolen har nu beslutat att tillåta filmmaterial från polisens kroppskamera. Det aktuella målet rörde grovt vapenbrott.

Gilla artikeln på Facebook

Vapnet hittades vid en husrannsakan och den tilltalade valde att inte yttra sig i tingsrätten. Han dömdes ändå till två års fängelse, främst med stöd av närvarande polisers uppgifter om vad han hade sagt om vapnet vid husrannsakan.

I hovrätten förnekade mannen att det var hans vapen. Åklagaren åberopade då som ny bevisning en inspelning från kroppskameran på en polis som gjordes i samband med att den tilltalade, som då var gripen som misstänkt för brott, transporterades till arresten. Den tilltalade var inte medveten om att inspelningen gjordes och hade inte informerats om sin rätt till försvarare eller sin rätt att inte yttra sig och inte belasta sig själv. Han gjorde bland annat gällande att hans rättigheter enligt Europakonventionen hade inskränkts på ett sådant sätt att det skulle strida mot hans rätt till en rättvis rättegång att tillåta bevisningen.

Hovrätten ansåg att mannens rättssäkerhetsgarantier enligt rättegångsbalken och Europakonventionen hade åsidosatts på ett sådant sätt att det var uppenbart att inspelningen skulle bli utan verkan som bevis. Bevisningen avvisades därför med stöd av en bestämmelse i rättegångsbalken som ger möjlighet att avvisa bevisning i sådana fall. Hovrätten frikände den tilltalade.

Högsta domstolen konstaterar att i svensk rätt tillämpas fri bevisprövning, vilket innebär att parterna i regel får lägga fram vilken bevisning som helst och att domstolen är fri att avgöra vilket bevisvärde ett visst bevis har. Som huvudregel kan parterna åberopa relevant bevisning även om den inte har tillkommit i föreskriven ordning. Ett bevis som uppenbart skulle bli utan verkan får avvisas, men det ställs då krav på att beviset helt kan frånkännas värde. I allmänhet är det mycket svårt att i förväg uttala sig om resultatet av viss bevisning.

Enligt Europakonventionen har den som är anklagad för brott rätt att biträdas av en försvarare – normalt redan vid det första polisförhöret – rätt att inte yttra sig och att inte belasta sig själv, samt rätt att informeras om dessa rättigheter. Om bevisning har tillkommit i en situation när rättigheterna har inskränkts råder en presumtion för att rätten till en rättvis rättegång har kränkts.

Europadomstolen har emellertid inte i sin praxis uppställt något krav på att denna typ av bevisning ska avvisas, utan det är möjligt att i stället ta hänsyn till hur bevisningen har tillkommit vid bevisvärderingen. Presumtionen om att rättegången inte har varit rättvis kan vidare brytas. Vid den prövningen ska en helhetsbedömning av komplex natur göras, varvid en rad omständigheter ska beaktas. Det innebär att det inte går att dra slutsatsen att bevisning som har tillkommit i strid med rätten till försvarare alltid ska helt frånkännas värde. Normalt föreligger därför inte förutsättningar att avvisa sådan bevisning på den grunden att den uppenbart skulle bli utan verkan.

Högsta domstolen ändrar mot denna bakgrund hovrättens beslut och tillåter bevisningen. Hovrättens dom undanröjs. Målet ska nu prövas på nytt i hovrätten.


Svenska ungdomar utsattes för glåpord vid McDonalds. Flickan som gav svar på tal dömd för att ha "förolämpat" den 29-årige invandraren.0 Plus

Nya skandalvideon. Invandrare på stan talar ut om sina drömmar.0 Plus

Ekonominyheter

Swedbank döms igen: Kände till penningtvätt

Visste om problemen – men mörkade dem.. Nu beslutar Stockholmsbörsens disciplinnämnd att banken ska betala ytterligare 47 miljoner kronor i straffavgifter .0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0 

"Kränkande och rasistiskt", enligt tingsrätten. Nu tvingas pensionär på Östermalm betala nästan 30.000 kronor.0 

Mer från Inrikes

Ny stickprovsmätning. Brittiska coronavarianten dominerar.0 

Plastskatt gav stor ökning av kinesiska avfallspåsar

Omfattas inte av skatten.. "Vi importerar istället fossilbaserade påsar från Kina."0 

Sänkta straff efter drive-by-skjutning mot villa i Tyresö

Pojke satt och pluggade i köket.. Men inte heller hovrätten vill döma männen för mordförsök.0 

Vetenskap

Studie: Myt att man bara kan ha 150 kompisar. Forskare motbevisar "Dunbars tal".0 

Hjärnan krymper oavsett utbildning. Hjälper inte vara aldrig så högutbildad.0 

Kultur

Här förs Roxette-gitarristen bort av polis. Christoffer Lundquist bars iväg från demonstrationen.0 

Är detta verkligen ett "rasisttecken"?. Vild PK-storm skakar legendariska tv-programmet.0 Plus