Lättja, övervikt och rökning bakom att fler invandrare dör i corona

Publicerad 29 oktober 2021 kl 14.48

Vetenskap. Att invandrare drabbas värre av covid-19 beror främst på "socioekonomiska faktorer", enligt en rapport från FHM i april. Men nu visar en studie vad det mer specifikt handlar om.
 – Låg kondition, högt BMI och rökning, säger en forskare.

Gilla artikeln på Facebook

Socioekonomiska faktorer, det vill säga sådant som yrke och inkomst, har påverkat hur allvarligt folk har blivit sjuka av covid-19 både i Sverige och i andra länder, enligt FHM.

"Sådana faktorer kan förklara en del av skillnaderna mellan utrikesfödda och svenskfödda. Om man justerar för socioekonomiska faktorer och boendeförhållanden minskar den relativa risken för att behöva IVA-vård och för att avlida avsevärt för vissa grupper av utrikesfödda", konstaterade myndigheten i en rapport i våras.

Men nu visar en ny studie att det handlar om attityder och livsstilsval som är vanliga bland invandrare. Invandrare har visserligen lägre inkomst och enklare yrken i medeltal – men de röker också oftare, är oftare feta och väljer oftare en livsstil som går ut på att undvika motion och andra former av fysisk ansträngning. Det visade en studie från Statens Folhälsoinstitut redan 2002.

Nu visar en färsk studie från GIH att just låg kondition, högt BMI och rökning förklarade en stor del av den överrisk att insjukna av allvarlig covid-19 som kunde ses hos socioekonomiskt utsatta grupper.

– Detta är ett viktigt fynd, då man i många sammanhang gör en förenklad koppling mellan socioekonomi och sjukdomsrisk, utan att närmare studera vad som egentligen är själva orsaken till att ohälsa och sjukdom uppkommer, säger docent Elin Ekblom Bak, en av de som ligger bakom studien, i ett pressmeddelande.

I ytterligare en studie från forskargruppen vid GIH har man undersökt hur kombinationen av kondition och BMI har förändrats sedan massinvandringen påbörjades i mitten av 1990-talet.

Resultaten visar att andelen med både låg kondition och fetma har mer än fördubblats, från 2,1 procent till 5,3 procent. Dessutom har kombinationen av hög kondition och normalvikt minskat från 13,2 procent till 9,3 procent.

– Dessa resultat belyser det akuta behovet av brett förebyggande arbete för att öka den fysiska aktiviteten, och därmed den framtida motståndskraften för såväl viruspandemier som vanliga livsstilsrelaterade sjukdomar, fortsätter Elin Ekblom Bak i pressmeddelandet.


Coronavaccin

Blodbad vid jättelikt invandrarbråk. Migrationsverkets beslut: "Omänskligt" att skicka afghanen tillbaka till Ungern trots avslag på asylsökan.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ny vänsterregering "öppnar Tysklands dörr på vid gavel"

Liberala planen för kraftigt ökad invandring. Lanserar "paradigmskifte" för ännu extremare politik när Merkel är ute ur leken.0 

Ekonominyheter

Swish låg nere fjärde dagen i rad

Problem hos SEB på fredag, lördag och söndag.. På måndagen drabbades Swish återigen av problem – hos samtliga banker.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Tidningen mörkar bestialiska brottet. Låter istället våldtäktsmannen posera som "cool" gangster på stämningsfulla bilder i tidningens reportage.0