Migrationsverket spår färre asylsökare

Publicerad 25 oktober 2021 kl 10.57

Inrikes. Migrationsverkets prognos för hur många som väntas söka asyl i Sverige under 2021 och 2022 skrivs ner ytterligare. En av anledningarna är enligt myndigheten att det "kommer fortsätta att vara svårt att ta sig till Sverige".

Gilla artikeln på Facebook

Efter att regelverket om säkra ursprungsländer började tillämpas i slutet av maj har antalet asylsökare, främst från Mongoliet och Georgien, minskat.

Det tillsammans med fortsatta reserestriktioner i pandemins spår har lett till att antalet inkomna asylärenden hittills i år varit i närheten av det lägre scenariot i juliprognosen. Därför justerar Migrationsverket ner prognosens planeringsantagande över antalet asylsökare med 1.000 till cirka 12.000 asylsökare för i år och med 2.000 till cirka 16.000 för nästa år.

Händelseutvecklingen i Afghanistan med talibanernas snabba maktövertagande i juli innebär enligt verket en förändrad situation som präglas av en stor ovisshet.

– Vi ser att det finns starka drivkrafter för afghanska medborgare att lämna Afghanistan. Bortsett från den internationella evakueringsinsatsen har det ännu inte skett några stora rörelser ut från landet. Sedan 2015 har det även blivit betydligt svårare för migranter att ta sig in i Europa. Vi förväntar oss dock en viss ökning av antalet afghanska medborgare som söker asyl i Sverige både i år och kommande åren säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket, i ett utskick.

Mot bakgrund av den osäkra säkerhetssituationen i Afghanistan beslutade Migrationsverket i juli att avbryta alla av- och utvisningar till landet. Rättschefen beslutade även att pausa alla avslagsbeslut i afghanska asylärenden. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ny rättslig styrning som kommer att bli vägledande för prövningen av afghanska ärenden. I avvaktan på ny rättslig styrning beaktar prognosen inte eventuella förändringar i bifallsandelar eller eventuell ökad omfattning av ny prövning.

Migrationsverket har i uppdrag att överföra hela 6.400 så kallade kvotflytningar från tredje världen till Sverige under 2021. Hittills har myndigheten överfört cirka 4.400 personer varav drygt 650 personer kom inom ramen för den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan.

– Det pågår fortsatta insatser för att kunna överföra fler afghanska medborgare i behov av skydd till Sverige. Utöver detta är flera delegationsuttagningar inplanerade innan året är slut med målsättningen att fylla årets flyktingkvot, säger Henrik Holmer.


Bär på särskild "spök-dna" som saknas hos européer och asiater. Men forskarna vet inte vad det är för apmänniska som afrikanerna blandat sig med.0 Plus

Salivprover visar: Homofobi kan vara naturligt. Åsynen av hånglande män framkallar samma α-amylasnivåer som fluglarver och otäcka maskar, hos heterosexuella män.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Tidningen mörkar bestialiska brottet. Låter istället våldtäktsmannen posera som "cool" gangster på stämningsfulla bilder i tidningens reportage.0 

Mer från Inrikes

Kultur

Ilskan: "Ace of Base spelar på flyktinghatar-propaganda-gala". Jenny Berggren på tv-gala till stöd för polska gränssoldater.0 

Vänsterregissören om sina homosexuella övergrepp: "Gjorde fel". Staffan Hildebrand ångrar sex med 13-åring.0