Forskarna har undersökt färgen på vattnet i Lyckebyån och har sett hur vattnet blivit brunare och brunare de senaste decennierna.

Prover visar varför svenska sjöar blir allt brunare

Publicerad 11 december 2019 kl 13.41

Vetenskap. Forskare har analyserat i stort sett dagliga vattenprover tagna i samma å med början år 1940 fram till nutid. Nu presenterar de den hittills grundligaste studien om orsakerna till att vattendrag och sjöar blivit brunare och brunare.

Gilla artikeln på Facebook

Forskarna vid Lunds universitet har undersökt hur färgen på vattnet i Lyckebyån i Blekinge har förändrats de senaste 79 åren. Det vill säga sedan Karlskrona kommun år 1940 började arkivera data från provtagningarna på dricksvattentäkten.

Martin Skerlep, doktorand vid Lunds universitet och den som lett studien, menar att provtagningsfrekvensen (nästan dagligen) och tiden som dataserien löper över (från 1940 till nutid) är det som gör studien unik.

– Det är tack vare den dataserien som vi med större säkerhet än tidigare studier kan förklara vad som faktiskt orsakar att vattendrag och sjöar blivit brunare. Mängden data och längden på serien ger stor tillförlitlighet, säger Martin Skerlep i ett utskick och fortsätter:

– Dataserien innebär att vi vet hur färgen på vattnet förändrades årtiondena innan försurningen var som värst på 1970-talet och 1980-talet. Sådana dataserier har inte publicerats från någon annanstans i världen.

I arbetet har forskarna jämfört dataserien på Lyckebyåns vatten med långtidsdata för klimat, svaveldeposition och volym granskog. Resultaten visar att en förändring i landskapet mot mer granskog är den främsta orsaken till att vattnet blivit brunare, ett resultat som stödjer tidigare studier.

I 100 år har skogsbruket fokuserat på gran, ett trädslag som växer relativt snabbt och är ekonomiskt lönsamt. I granskogar blir jordskiktet med åren tjockt och rikt på organiskt material. När det regnar flyter kol ut i sjöar och vattendrag där vattnet färgas brunt. Störst är läckaget när det kommer mycket regn på kort tid efter torka.

– De senaste 40-50 åren har Lyckebyåns vatten blivit mycket brunare, säger Martin Skerlep.

För att se hur mycket granskog det finns i området kring Lyckebyån har forskarna använt data från Riksskogstaxeringen. På så vis har de kunnat se att volymen granskog kring ån ökat med 200 procent sedan 1928.

Förutom granskog visar undersökningen att nederbörd och svaveldeposition i marken också påverkar färgen på vattnet.

Även om studien gäller Lyckebyån i Blekinge i sydöstra Sverige anser Martin Skerlep att slutsatserna är relevanta för att förklara varför vattnet blivit brunt i andra vattendrag och sjöar i norra Europa och Nordamerika. Förutsättningen för att undersökningen ska gå att applicera är att volymen granskog har ökat i markerna runt dessa vattendrag.


Bland varsomhelstare och någonstansare. Joakim Andersen om den globala klassens lågintensiva krig mot sina undersåtar.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Dyrare än någonsin bygga hus i Sverige

Kostnaderna steg 2,9 procent 2019.. Nu ökar Sverige försprånget – är redan dyrast i EU.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Kolumn. Joakim Andersen minns en av vår tids främsta tänkare.0 Plus

Vetenskap

Forskarlarmet: Fluor i dricksvattnet ger barn tydligt lägre IQ. Särskilt gravida kvinnor i Uppsala bör vara försiktiga med vad de dricker.0 Plus

En av fyra: Staten har ansvaret för min ekonomiska situation. Särskilt unga kvinnor anser sig ha rätt att försörjas av andra.0 

Kultur

Vrålade "Fuck Jimmie!" och visade rumpan i SVT. Kvinnliga artisten skrek ut politiska budskap och visade baken inför kameran.0 

PK-storm mot Stephen King. Kritiserade kvotering av ickevita i filmroller.0