Riksbanken öppnar för valutainterventioner

Publicerad 4 januari 2016 kl 16.44

Valuta. Riksbankens direktion har vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte idag fattat det beslut som krävs för att vid behov omedelbart kunna intervenera på valutamarknaden. Detta som "en kompletterande penningpolitisk åtgärd" för att säkerställa att kronan försvagas och det så kallade inflationsmålet nås.

Gilla artikeln på Facebook

Beslutet innebär att direktionen uppdrar åt riksbankschefen och förste vice riksbankschefen att besluta om närmare detaljer för eventuella interventioner.

Under 2015 har Riksbanken sänkt reporäntan till -0,35 procent, justerat ner reporäntebanan samt köpt stora mängder statsobligationer och annonserat ytterligare köp under första halvåret 2016. Sedan det senaste penningpolitiska mötet i mitten av december har kronan dock stärkts mot flertalet valutor. Skulle utvecklingen fortsätta kan den påbörjade inflationsuppgången att brytas.

Riksbanken har inget mål för växelkursen, men kronans värde i förhållande till andra valutor är en viktig faktor i inflationsbedömningen. Inflationen stiger men har under förhållandevis lång tid varit under målet på 2 procent. För att värna inflationsmålets roll som riktmärke för pris- och lönebildningen är det därför, enligt Riksbanken, "viktigt att inflationen fortsätter att stiga".

Riksbanken har fortsatt hög beredskap att utöver valutainterventioner vidta andra penningpolitiska åtgärder om det skulle behövas för att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent. Reporäntan kan sänkas ytterligare, köpen av värdepapper kan utökas och Riksbanken skulle kunna låna ut pengar till företagen via bankerna.

Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet. Han ansåg att det är lämpligt att avvakta med ytterligare penningpolitiska stimulanser samt att valutainterventioner inte är ett lämpligt verktyg för att i det här läget göra penningpolitiken mer expansiv.


Kriget mot veden

Löfven försökte förbjuda vedspisar 2017. Nu ska en ny avgift på "virkesupplag" vid vägar bli regeringens nya sätt att komma åt "gratisenergin" på landsbygden.0 Plus

Människans natur

Svenskar tål bara 4 procent invandrare, visar ny forskning. Sen flyttar de från bostadsområdet, enligt en avhandling från Linnéuniversitetet.0 Plus

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Valuta

"Libra" ska konkurrera med bitcoin. Stora betaltjänster är med på projektet.0 

Allt dyrare tanka bilen eller resa utomlands. Men Riksbanken håller fast vid minusräntan in i det sista.0 

Vetenskap

Hormon styr om pappor bryr sig om sina barn. Svenska forskare fick råtthannar att börja ta hand om ungarna.0 

Kultur

"Mr Bean" i upprop mot hatbrottslag. Muslimsk minister i Skottland vill inskränka yttrandefriheten.0 

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0